Søg på hjemmesiden

Ryesgade 68C
2100 København Ø
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 3536 6535
Reg.nr. 1551
Kontonr. 7707231
Giro 7707231
CVR 17494694
Mobilepay: 78684

Sponsorer en cyklist og støt Tværkulturelt Center cykel5

Der køres cykeløb i foråret 2017

Århus d. 23. april - kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere information

København d. 14. maj - Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for info

Lolland Falster d. 11 juni - Kontakt Tværkulturelt Center for info

Løgumkloster/Løgumgårde d. 18 juni kl. 14 - Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

...og andre byer, hvor entusiastiske cyklister cykler til fordel for Tværkulturelt Center.  Læs mere

For at deltage eller sponsorére en cyklist, kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se fotos:

2017

2016

2015 / Billeder

2014 / Billeder

2013 / Billeder

2012 / Billeder

 

 

 

 

 

 

Nyt på tværs: Gratis

Frivilligt abonnement: 100 kr. om året

Menighedsabonnement: 300 kr om året.

Skole- og organisationsabonnement: 500 kr om året.

Menigheder, skoler og organisationer modtager 10 aviser samt programmer og andre udgivelser.

 

I 2020 har Tværkulturelt Center kollektperiode i folkekirken fra søndag den 7. juni til og med søndag den 2. august  I alt ni organisationer deler denne periode. Stor tak til alle sogne, der samler ind til Tværkulturelt Center i denne periode - eller på et andet tidspunkt.

 

Kirkelige organisationer: 10.000 – 25.000 kr om året.
Medlemsbidraget fastsættes i forhold til organisationens indtægter.

Aftalt organisationsstøtte: En organisation kan støtte Tværkulturelt Center med et fast årligt beløb efter nærmere aftale. Kontakt Tværkulturelt Center, tlf. 3536 6535

Associerede medlemmer (danske): 1.200 kr om året.

Associerede medlemmer (migrantmenigheder m.fl. ): 200 kr om året.

Medlemmer får avis og programmer i det antal, de ønsker, samt øvrige udgivelser.

Tegn et sognemedlemskab og støt Tværkulturelt Center

Medlemskab for et sogn/menighedsråd koster 1.200 kr. om året.

Nogle af vores medlemsmenigheder betaler et ekstra frivilligt medlemsbidrag efter aftale.  

Medlemmer får avis og programmer i det antal, de ønsker, samt et eller flere eksemplarer af øvrige udgivelser.

Støt Tværkulturelt Centers arbejde ved at tegne et støttemedlemskab.

Et støttemedlemskab koster 300 kr om året.

Støttemedlemmer modtager Tværkulturelt Centers avis Nyt på tværs fire gange om året samt konferenceprogrammer m.m.

Tværkulturelt Center er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede gaver efter Ligningslovens §8A.  

Den øvre grænse for gavefradrag er 16.300 i 2019. Beløbet kan gives til en enkelt organisation eller fordeles mellem flere organisationer, der er godkendt efter Ligningslovens §8A.

Denne fradragsregel kan bruges, selv om man har tegnet gavebrev. Ægtefæller kan hver fradrage op til 16.300.

VIGTIGT: For at få fradrag for gaver til Tværkulturelt Center, skal du oplyse dit cpr.nr.

Et gavebrev er en skriftlig aftale mellem en giver og Tværkulturelt Center om en årlig gave på et fast beløb eller en fast procentdel af giverens personlige indkomst.

Aftalen løber over 10 år - dog højst så længe man lever - og er juridisk bindende. Beløbet kan indbetales i rater eller samlet en gang om året.

Fradragsret: For personer med indkomst op til 100.000 kr. er fradraget max. 15.000 kr.

For personer med indkomst over 100.000 kr. er fradraget max. 15 % af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Gavebreve tegnes af enkeltpersoner. Ægtefæller kan tegne hver sit gavebrev.

Kontakt Tværkulturelt Center og få tilsendt en gavebrevformular

Send os en e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fordele ved gavebreve: Gavebreve er med til at give Tværkulturelt Center stabil indtægt over en årrække, så vi kan lægge realistiske budgetter og bruge færre ressourcer på at indsamle penge.

Lav en aftale med Tværkulturelt Center om at blive fast bidragsyder. Aftalen er ikke juridisk bindende og kan til enhver tid opsiges - men fortæller os, at vi har venner, der ønsker at støtte os.

Bidrag kan overføres via Netbank eller indbetales på girokonto.

Netbank: Reg.nr. 1551, kontonr. 7707231
Giro 7707231

Kontakt Tværkulturelt Center, tlf. 3536 6535, og få tilsendt bidragsyderformular.

Send os en e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fordele ved fast giveraftale: Faste giveraftaler er med til at give Tværkulturelt Center stabil indtægt over en årrække, så vi kan bruge færre ressourcer på at indsamle penge.

Gaver til Tværkulturelt Center kan overføres via Netbank:

Registreringsnummer.: 1551
Kontonummer. 7707231

Eller via MobilePay: 78684

Husk at oplyse navn og adresse, når du indbetaler en gave til Tværkulturelt Center.

Husk at mærke din indbetaling, hvis den skal gå til et bestemt formål som for eksempel bidrag til gavebrev eller fast giveraftale.

Tværkulturelt Centers arbejde er kun muligt med økonomisk støtte fra enkeltpersoner, menigheder og organisationer m.fl. Hos os gør enhver gave en forskel. Derfor siger vi hjertelig tak til alle, der vælger at støtte vores arbejde.

Giv en gave til Tværkulturelt Center og vær med til at

  • støtte kreativ integration på kristne værdier
  • give kristne nydanskere en stemme
  • støtte migrantmenigheder i Danmark
  • gøre det kristne evangelium kendt blandt nydanskere, der har en anden eller ingen tro
  • skabe flere mødesteder, hvor danskere og nydanskere kan lære hinanden at kende på tværs af sprog, kultur og (kirke)traditioner og berige hinandens hverdag.

Gaver til Tværkulturelt Center kan overføres via Netbank:
Reg.nr. 1551, kontonr. 7707231

Gaver kan også overføres til Tværkulturelt Centers girokonto:
Vælg +01 og gironummer: 7707231

MobilePay: 78684

Tværkulturelt Centers indsamlinger er anmeldt til Indsamlingsnævnet, som lovgivningen kræver. I vores orientering til nævnet står:
”Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden, e-mails, Facebook, Centrets avis, indstik, SMS, MobilePay og i samarbejde med menigheder og andre frivillige.”