Aftenens gæst
Inviter en flygtning eller indvandrer til at fortælle om sig selv og sin baggrund.

Mød en migrantmenighed
Invitér en migrantmenighed på besøg -  smag deres specialiteter og hør om deres kirketraditioner og kultur.

Menigheden og de nye danskere
Hvad kan den lokale menighed gøre for at nydanskere i sognet føler sig velkomne? Lav et interview med en flygtning, indvandrer og/eller dansker med erfaring fra hverdagens kulturmøde og få konkrete idéer.

Bibeltime
Hvad siger Bibelen om de fremmede? Sæt fokus på centrale bibeltekster.

Kunst over grænser
Få besøg af en nydansk kristen kunstner, der fortæller om sine værker.

Studieaften
Samtale om hvorfor migranter kommer kirken ved. Tag udgangspunkt i publikationen Kirke og migration - 10 principper, der blandt andet bygger på erfaringer fra Mødestedet - Kirkens arbejde på Vesterbro gennem 30 år. 

Middag på tværs
Inviter til fællesspisning i sognegården og afslut med andagt/aftensang med læsning/sange på flere sprog. Bed en nydansk familie om at stå for madlavningen og fortælle om deres land og møde med Danmark.

Folkekirken - set udefra
Inviter en kristen nydansker til at fortælle om mødet med folkekirken og danskernes kristendom.