Når livet udfordrer troen

Nyt på Tværs marts - 2024

Verdens uforudsigelige gang har den seneste tid igen mindet os om, at vi mennesker ved meget lidt om, hvor vi er på vej hen. Vi får ikke altid lov at sætte kursen. Siden Rusland invaderede Ukraine for to år siden, har Danmark modtaget over 40.000 ukrainske krigsflygtninge, og 4,2 millioner ukrainere har i dag midlertidig beskyttelse i EU. At et europæisk land på få måneder ville sende så mange mennesker på flugt havde næppe nogen forestillet sig. Herhjemme blev ukrainerne budt velkommen med overvældende omsorg og solidaritet. Det er der al mulig grund til at glæde sig over. Og desværre er der intet, der tyder på en snarlig afslutning på krigen.

Læs mere: Troens blik

Lad ikke håbløsheden få det sidste ord

Nyt på Tværs december - 2023

Den 10. december var det 75 år siden, at FN's Menneskerettighedserklæring i 1948 blev vedtaget af 48 lande - heriblandt Danmark. Det var kun tre år efter afslutningen på Anden Verdenskrigs rædsler, og behovet for en ny verdensorden med fokus på menneskelivets ukrænkelighed var åbenlyst.

     At der i 75 år har eksisteret en universel erklæring, hvor modige mennesker har forsøgt at sætte ord på, hvad respekt for det enkelte menneske betyder, er der al mulig grund til at glæde sig over. Dette dokument er stadig med til at fastholde det internationale samfund på det enkelte menneskes ret til et liv i værdighed, fred og frihed. Selv om der er talrige tragiske eksempler på krige og voldelige konflikter, hvor krænkelser af menneskerettighederne har haft katastrofale konsekvenser, er der tale om en erklæring, som har haft afgørende betydning for rigtig mange mennesker i verden.

Læs mere: Lys i mørket

Når håbet ikke vil dø

Nyt på tværs september - 2023

De valgte ikke flugten. Krigen i Ukraine, der nu har varet i halvandet år, minder os om, at vi mennesker aldrig ved, hvad der sker i morgen. Vi kan ikke forberede os på det, der måske venter. På et splitsekund kan livet ændre sig totalt. Kontroltab er en rystelseserfaring, som verdens flygtninge deler med alle, der har oplevet ekstreme livssituationer. Hvordan lever man videre, når intet er som før?

Læs mere:   Mod til at leve

Når tal bliver til mennesker

Nyt på tværs juni - 2023

Flygtninge er ikke tal. Flygtninge er menneskeliv. Det er det budskab, som kirker ud over verden er med til at sprede i forbindelse med FNs internationale dag for flygtninge den 20. juni. Det enkle budskab er vigtigere end nogen sinde i dag, hvor antallet af flygtninge og internt fordrevne har rundet 100 millioner, og hvor forfølgelse og uafsluttede konflikter ude i verden i disse måneder sender nye strømme af navnløse mennesker mod Europas kyster. Hvordan undgår vi at tabe blikket for det enkelte menneskes værdi? Det er en af de største humanitære og moralske udfordringer til den vestlige verden.

Læs mere: Flugten til Europa

Lad ikke børnene miste håbet

Nyt på tværs marts - 2023

Halvdelen af verdens flygtninge er børn. Det er vigtigt at minde om i en tid, hvor antallet af flygtninge og fordrevne i verden er vokset markant. De fleste børn er flygtet fra krige og konflikter i lande som Syrien, Ukraine, Sydsudan og Myanmar. Nogle flygtede alene uden deres familie. Størstedelen befinder sig langt fra Danmark, men nogle af verdens flygtningebørn møder vi på danske asylcentre og udrejsecentre, hvor en del tilbringer flere år af deres barndom. Andre kommer hurtigt ud i det danske samfund og får en normal hverdag med skolegang og uddannelse. Men børn og unge, der har oplevet at måtte flygte, vil altid bære på en usynlig indre virkelighed. De vil altid være anderledes.

Læs mere: Børn på flugt

Guds fortælling om vores liv

Nyt på tværs - december 2020

For få måneder siden troede vi, at det hele var overstået. I alt fald næsten. Men sommersol, tocifrede smittetal og voksende optimisme blev i løbet af efteråret afløst af en anden virkelighed. I dag ved vi, at der er lange udsigter til gensyn med hverdagen, som den var engang. Den hverdag, vi kendte og holdt af. Vi har ikke kontrol over fremtiden. Det har vi mennesker aldrig haft, men det sidste år har en mikroskopisk virus gjort det af med alle illusioner. I mødet med eksistentiel udsathed er vi mennesker i samme båd. Danskere og verdens flygtninge og migranter. Det er vi ikke vant til.

Læs mere: Giv håbet stemme

Håbet er noget, vi har sammen

Nyt på tværs - September 2020

I en usikker coronatid har verden brug for håb. Håb om at pandemien en dag vil få ende, og at verden vil stå sammen i solidaritet med dem, der har lidt mest. Håb om, at vi alle er blevet klogere på, hvad der giver livet værdi. For pludselig stod det klart, hvor lidt kontrol vi mennesker dybest set har over livet. Vi vidste det jo nok i forvejen. Men som en norsk præst udtrykker det: I gode dage bilder vi os ind, at vi har mere kontrol over livet, end der er dækning for.

Læs mere: Fortællinger om håb

Sårbarhed og styrke

Forord i Nyt på tværs - Juni 2020

Ingen havde forudset det. Da Danmark midt på foråret lukkede ned, oplevede vi en samfundsmæssig omvæltning af hidtil uset omfang. En lille mikroskopisk virus satte normaliteten ud af spil og berørte os alle.

Vi stod tilbage med en fælles oplevelse af sårbarhed og eksistentiel udsathed. For en tid var fremtiden aflyst. Vi mistede kontrollen. Det er vi ikke vant til i Danmark.

Læs mere: Giv håbet videre  

Glem ikke barmhjertigheden

Nyt på tværs - marts 2020

De seneste måneder er vi igen blevet mindet om, at den flygtningekrise, der for fem år siden sendte store flygtningestrømme op gennem Europa og fik de europæiske lande til at sige aldrig igen, på ingen måde er løst. Der er i dag flere flygtninge i verden end nogen sinde før. Og der er næppe udsigt til snarlige løsninger på de krige og langvarige konflikter, som har sendt millioner af mennesker på ofte hovedkulds flugt fra deres hjem.

Læs mere: Fortællingens magt  

Tværkulturelt Center: 25 år som brobygger

November 2019

På efterårets inspirationskonference med temaet Til liv og glæde: Det gode liv i eksil blev Tværkulturelt Centers 25-års jubilæum markeret med en jubilæumsmosaik i ord og toner. Her fortalte formanden for Folkekirkens mellemkirkelige Råd Mogens Mogensen, der i sin tid var med til at oprette Tværkulturelt Center, om baggrunden for Centret og gav et historisk rids over opgaver og udfordringer dengang og i dag. Nedenstående er uddrag af Mogens Mogensens tale.

Læs mere: Dengang og i dag

Interview

November 2019

Andreas Kamm er tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og udgav i foråret bogen Den store udfordring - Erindringer fra 40 års liv med flygtninge. På Tværkulturelt Centers konference i november talte han om flugtens virkelighed.

Læs mere: Den store udfordring

Den største udfordring

Nyt på tværs - december 2019

Tværkulturelt Center kan i år fejre 25 års jubilæum. Det giver anledning til et reflekteret tilbageblik: Har den kirkelige indsats gjort en forskel for flygtninge og migranter, siden brede kirkelige kredse i 1994 blev enige om at oprette et netværk, hvor menigheder og kirkelige organisationer kunne udveksle erfaringer og inspirere hinanden til at byde de nyankomne velkommen? Har kirken været med til at bygge de broer mellem mennesker, kulturer og religioner, som er af afgørende betydning i et stadig mere mangfoldigt samfund?

Læs mere: Til liv og glæde 

Den gode fremmedhed

Nyt på tværs - september 2019

80 år efter Anden Verdenskrigs begyndelse er der grund til at se os tilbage over skulderen. Selv om man skal være varsom med at drage forenklede konklusioner fra historien, bør det vække til eftertanke, når historikere taler om paralleller mellem populistiske og højreradikale tendenser i Europa i dag og i mellemkrigsårene.

Læs mere: I historiens lys 

Taknemmelighed forpligter

Nyt på tværs juni - 2019

"Kæmp for alt, hvad du har kært." De gamle ord fra en velkendt salme er værd at genkalde sig i en migrationstid, hvor fronterne trækkes skarpt op i en populariseret værdikamp mellem "os" og alle dem, der er kommet (eller håber på at komme) hertil på flugt fra verdens tilsyneladende endeløse krige, nød og elendighed.

Læs mere: Vælg da livet 

Giv de gode drømme næring

Nyt på tværs - december 2018

Det er en af livets store gaver, at uanset hvor mørkt det er omkring os, er vi som mennesker i stand til at forestille os en bedre verden. Vi har en forunderlig evne til at danne indre billeder, der lader os ane lys forude. Som en biskop fra et af Mellemøstens ældste kirkesamfund påpeger, siger denne menneskelige evne noget om håbets kraft på trods. Det håb, som i generationer har været bærende for trængte kristne i Mellemøsten. Og stadig er det for millioner af flygtninge i verden i dag.

Læs mere: Håbets kraft 

Det handler om mennesker

Nyt på tværs - september 2018

Flygtninge er mennesker, der har en god grund til at flygte. Derfor skal de hjælpes og beskyttes. Det er den grundlæggende raison d’être for FNs internationale flygtningekonvention fra 1951. At der i dag ikke længere er bred konsensus om, at det forholder sig sådan, bør give stof til eftertanke.

Læs mere: Respekt for livet 

Den gode integration: Myter og virkelighed

Nyt på tværs - juni 2018

Flere landsdækkende medier har i den seneste tid haft fokus på integration, der lykkes. For aldrig har så mange nydanskere været i arbejde som i dag. Stadig flere får en videregående uddannelse og deltager aktivt i samfunds- og foreningsliv. Det er opløftende nyheder - og på høje tid, at de råbes ud fra hustagene. For selv om der stadig er mange udfordringer, er den store fortælling, at langt de fleste flygtninge, migranter og deres børn klarer sig godt og bidrager positivt til det danske samfund i arbejdstid såvel som i fritid. Den udbredte fortælling om fejlslagen integration er en myte, der er ude af trit med virkeligheden.

Læs mere: Et andet blik på livet

Vi er alle undervejs

Nyt på tværs - Marts 2018

Set i historisk perspektiv er flygtningestrømme næsten altid endt med at gavne modtagerlandene. Det konkluderer en tysk historiker i en bog om flugt, flygtninge og integration i Europa, der udkom sidste år. Det kalder til eftertanke og minder om, at de ensidigt negative fortællinger om flygtninge, der i disse år er fremherskende, ikke rummer hele sandheden – tværtimod.

Læs mere: En himmel over livet

Fortællinger om håb

Nyt på tværs - september 2017

En jødisk musiker fortæller i et interview om det jødiske udtryk "Tikkun Olam", der betyder at reparere verden. Hans familie kom i sin tid til Danmark som flygtninge og lærte ham, at man skal bruge de ressourcer og talenter, man har fået, til at gøre verden bedre. Gaver forpligter. Som musiker har han i mange år brugt sine talenter til at sprede håb i en stadig mere konfliktfyldt verden.  

Læs mere: Hvor himlen er blå

At leve med sårbarhed

Nyt på tværs - juni 2017

Også i Danmark møder vi dem - børn og unge, der har oplevet krig, vold og overgreb helt tæt på. De er rejst over store afstande og har ofte været ude for voldsomme oplevelser under flugten. Nogle rejste sammen med forældre og søskende. Andre flygtede alene. De færreste har selv valgt at flygte. Som en ung eritreaner udtrykker det: Flugten valgte os.

Læs mere: Flugten valgte os

Se en flygtning i øjnene

Nyt på tværs - marts 2017

Sidste år søgte væsentlig færre flygtninge om asyl i Danmark end året før. Desværre betyder det ikke, at verden er blevet fredeligere. Ifølge UNHCR var der ved udgangen af 2016 omkring 65 millioner flygtninge i verden med behov for beskyttelse. Flygtningekrisen er på ingen måde overstået. Den er blot rykket længere sydpå.

Læs mere: Nye fortællinger

... og I blev bange for mig

Nyt på tværs - december 2016

Jeg var fremmed - og I blev bange for mig. Det var emnet for en velbesøgt sogneaften forleden om kirkens rolle i en tid, hvor stadig flere gribes af frygt. Frygt for konsekvenserne af en globalisering, der ikke lader sig standse. Frygt for den mangfoldighed af mennesker, kulturer og religioner, som i dag også er en del af den danske virkelighed. Frygt for de stadig flere mennesker, der betaler prisen for de mange uafsluttede konflikter i verden og må flygte for livet - ofte over hals og hoved og lange afstande - til en ukendt fremtid i et ukendt land, hvor de sjældent er velkomne.

Læs mere: Jeg var fremmed

Asylansøgere skriver kirkehistorie

Nyt på tværs - september 2016

Er det et nyt kapitel i dansk kirkehistorie? Inden for de seneste år er flere hundrede asylansøgere blevet døbt ind i folkekirken. De fleste er yngre mennesker fra Iran og Afghanistan med farsi som modersmål. I mindst 10 byer har folkekirkepræster givet dåbsundervisning til større dåbshold. Forståeligt nok spørger mange, hvad det er, der sker. For det her er vi ikke vant til i folkekirken.

Læs mere: Retten til håb

Det handler om mennesker

Nyt på tværs - juni 2016

"Det er kun en dråbe i havet. Men havet er ikke det samme bagefter." Mange vil huske pave Frans' tankevækkende ord, da han efter et besøg i en flygtningelejr på den græske ø Lesbos tidligere på året tog 12 syriske flygtninge med tilbage til Vatikanet. Set i forhold til verdens 60 millioner flygtninge var pavens handling ubetydelig. Men for de berørte familier blev alt forandret.

Læs mere: Dråber i havet

Sæt ansigter på flygtningestrømmen

Nyt på tværs - Marts 2016

Med efterårets massive flygtningestrøm på uventet vandring op gennem Europa er frygten blevet et tilbagevendende tema i flygtningedebatten. Det handler dog sjældent om, hvad flygtningene er bange for. Derimod er der vedvarende fokus på modtagerlandenes frygt for at miste velfærd, sammenhængskraft, kultur og måske endog kristendom.

Læs mere: Frygt og flugt

Den nye virkelighed

Nyt på tværs - December 2015

Kirken har til alle tider været fortaler for samfundets svageste. Derfor er der god grund til at minde om kirkens ansvar i en tid, hvor Europa oplever den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig: At fastholde det enkelte menneskes værdi og være en stemme for dem, der ikke har nogen stemme.

Læs mere: Glem ikke gæstfriheden

- I europæisk og mellemøsteligt perspektiv

Oktober 2015

Husk de rette proportioner:
Nordiske kirker drøfter flygtningesituationen i europæisk og mellemøstligt perspektiv

Det stigende antal asylsøgere den seneste måned har for alvor sat den internationale flygtningesituation på dagsordenen i de danske og europæiske medier. Men trods intens mediedækning er der ikke tale om en så eksplosiv stigning i det samlede antal registrerede asylsøgere i de nordiske lande, som man kunne få indtryk af.

Læs mere: Nordiske kirker drøfter flygtningesituationen

Myten om den fejlslagne integration

Nyt på tværs - September 2015

Hver dag sender krige og voldelige konflikter ude i verden stadig flere mennesker på flugt. Alene konflikterne i Syrien og Irak har tvunget mere end 15 millioner mennesker til at forlade deres hjem. Ifølge UNHCR er næsten 60 millioner mennesker i dag på flugt. Hermed står verden over for den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.

Læs mere: Andre fortællinger

Empati og gode øjeblikke

Nyt på tværs – juni 2015

Det voksende antal mennesker på flugt, der i disse måneder krydser Middelhavet i synkefærdige både i håb om et liv i fred og sikkerhed i Europa, har givet anledning til intens debat også i Danmark. Alene i årets første fem måneder har mindst 1.800 mænd, kvinder og børn mistet livet i tragiske forlis, hvoraf nogle måske kunne have været forhindret, hvis de europæiske lande havde prioriteret en mere omfattende redningsindsats.

Læs mere: De nye danskere

I det forløbne år har vi oplevet, at uro og usikkerhed har grebet om sig flere steder i verden på en måde, som godt kan bekymre os. Det har også ramt lande, som slet ikke ligger så fjernt fra os. Vi ser mønstre tegne sig, som minder foruroligende om tider, som vi nødigt vil genopleve. Det er ikke underligt, hvis vi bliver bekymrede; men vi skal ikke lade os kyse. Vi skal holde fast ved de værdier, som er grundlæggende for os - både for vort velfærd og vor sikkerhed. 

Læs mere: Dronningens nytårstale (uddrag)

Giv flygtninge håbet tilbage

Nyt på tværs - december 2014
 

I et interview for nylig i en landsdækkende avis efterlyste en biskop mere medmenneskelighed og imødekommenhed over for flygtninge. Stilfærdigt udtrykte biskoppen sin undren over en politisk debat, der mere handler om, hvordan vi kan holde flygtninge væk fra vores land, end hvordan vi kan hjælpe dem. Har vi da ikke en lang tradition i Danmark for at hjælpe mennesker i nød?

Læs mere: Hjerterum og husrum

Mennesker bliver forfulgt som aldrig før, og vi står over for en flygtningekrise af hidtil uset omfang – ikke bare i Mellemøsten, men også i Afrika. I den sammenhæng kunne jeg godt savne, at vi i vores hjemlige debat viste større imødekommenhed og medmenneskelighed over det, der sker. ... Det er mærkeligt at være vidne til en debat i Danmark, der mere handler om, hvordan vi kan holde flygtninge væk fra vores land, end hvordan vi kan hjælpe dem.

Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift
Interview i Berlingske Tidende
25. nov. 2014

Bindestregsdanskere med mod på livet  

Nyt på tværs - september 2014

Danmarks Statistik kalder dem efterkommere - de stadig flere børn og unge i Danmark, der vokser op i hjem med flere kulturer. De er født i Danmark og har boet her hele deres liv. At de er danskere kan ingen være i tvivl om. Accenten er lokal og umiskendelig. Men de er også noget andet og mere. Selv er de begyndt at kalde sig bindestregsdanskere.

Læs mere: Flygtningenes børn

Nyt på tværs - juni 2014

I Skandinavien er de etnisk homogene samfund for altid forsvundet. Docent ved Misjonshøgskolen i Stavanger Jan Opsal, der var hovedtaler på Tværkulturelt Centers forårskonference, opfordrer kirken til at forholde sig proaktivt til den nye virkelighed.

Læs mere: Da verden kom til Norge

Nyt på tværs - marts 2014

Fællesskab og identitet i en migrationstid

Stadig flere kirker i Europa engagerer sig i disse år i fortalervirksomhed for flygtninge og arbejdsmigranters ret til et værdigt liv. Blandt de seneste tiltag, der har fået bred kirkelig opbakning, er den europæiske kampagne Europa Act Now: Help Syria´s Refugees, der har til formål at lette adgangen til Europa for syriske flygtninge, der hidtil kun i meget begrænset omfang har haft mulighed for at opnå beskyttelse i europæiske lande.

Læs mere: Det nye "vi"

Nyt på tværs - december 2013

Retten til at være menneske

I oktober 1943 blev godt 7.000 danske jøder på få uger bragt i sikkerhed i Sverige. De danske jøders redning under Anden Verdenskrigs jødeforfølgelser er et tankevækkende stykke Danmarkshistorie, som med god grund er blevet markeret de seneste måneder. Hvad har vi lært af de dramatiske begivenheder dengang?

Læs mere: En bedre verden

Nyt på tværs - september 2013

Integration og kristentro
Verden er i bevægelse. Stadig flere mennesker krydser grænser og lever en del af deres voksenliv mellem flere kulturer. For langt de fleste er troen med i bagagen. Ifølge den seneste opgørelse fra det anerkendte Pew Research Center er knap halvdelen af verdens 214 millioner migranter kristne. Det giver grund til eftertanke i lyset af den hjemlige debat om religion og integration. Også i Danmark har der i mange år været store grupper af kristne indvandrere og flygtninge. Den fri bevægelighed i EU betyder, at kristne fra Østeuropa i dag udgør en voksende del af Danmarks godt 600.000 nydanskere. Fortsætter udviklingen, vil der om få år være flere kristne end muslimske nydanskere.

Læs mere: Med troen i bagagen

Hvilken verden vil vi leve i?

Nyt på tværs - juni 2013

Desmond Tutu modtog for nylig den prestigefyldte Templetonpris for sit arbejde for retfærdighed, tilgivelse og forsoning - 20 år efter Sydafrikas fredelige overgang til demokratisk flertalsstyre modtog. Den sydafrikanske tidligere ærkebiskop er kendt for sin dybe forankring i det bibelske budskab om forsoning mellem Gud og mennesker. Ved Kristus sætter Gud sig i menneskehedens sted og betaler retfærdighedens pris, så mennesker kan sætte sig i hinandens sted. Det var den teologi, der gjorde den lille mand med de klare øjne verdenskendt for sin frygtløse modstand mod apartheid. Det er den teologi, som stadig giver den 82-årige tidligere anglikanske kirkeleder taleret.

Læs mere: Retfærdighedens pris

Når verdens flygtninge banker på vores dør

Nyt på tværs - marts 2013

I en polariseret debat går det store overblik let tabt. Et aktuelt eksempel er den opmærksomhed, som de 6.141 asylansøgere, der kom til Danmark sidste år, har påkaldt sig i medierne. Det er ganske rigtigt omkring 2.300 flere end året før. Men det er blot 1.000 flere end i 2011 - og omtrent samme antal som for 10 år siden. Hertil kommer, at kun godt fire procent af alle opholdstilladelser i 2012 blev givet til flygtninge.

Læs mere: Med andre øjne

Noget godt fra Afrika

Nyt på tværs - december 2012

Kirken er aldrig sig selv nok. Det søger svenske kirker at synliggøre gennem Kirkernes Globale Uge - i år med særligt fokus på migration og mennesker på flugt. Formålet er at skabe opmærksomhed om, hvordan det svenske samfund, kirkelige fællesskaber og private hjem kan berede plads til flere asylansøgere og flygtninge. Som symbol har kirkerne valgt den tomme stol, der signalerer, at her er der plads.

Læs mere: Bered plads

Arne Kappelgaard, sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro, havde tre måneders studieorlov i Beirut, Libanon, på Near East School of Theology fra september til december 2012.

Læs Arne og Ingeborg Kappelgaards blog derfra på
www.arneborgk.wordpress.com

 

Eftertanker om kristentro og migration

Nyt på tværs - september 2012

Gud er papirløs. Det var emnet for en temadag arrangeret af Norges Kristne Råd for nylig om kristentro i mødet med aktuel asyl- og indvandringspolitik. At sætte et kontroversielt politisk emne til debat i et kirkeligt forum er selvsagt en vovelig affære. Er det overhovedet muligt at sige noget meningsfuldt om så komplekst og følelsesladet et emne som udlændingepolitik? Ja, måske. For det er overordentlig vigtigt, at nogen tør inddrage den kristne tro. Derfor er det et eksempel til efterfølgelse, når et officielt kirkeligt netværk indbyder til seriøs samtale og eftertanke om kirkens teologiske mandat. For vi har altid et valg. Vælger vi at se den anden vej, når vi bliver vidne til uretfærdighed og de etiske dilemmaer, der følger med, eller vover vi at gå i clinch med virkeligheden - vel vidende, at vi kan tage fejl?

Læs mere: Gud er papirløs

Tysk kirkenetværk taler asylansøgeres sag

Nyt på tværs september - 2012

Intet menneske er illegalt, står der på et skilt i forkontoret. Fanny Dethloff er præst og flygtningekommissær i Nordelbische Kirche, der dækker Hamburg, Lübeck, Slesvig og Holsten. Hun er desuden formand for bestyrelsen for det økumeniske netværk Asyl in der Kirche, der består af lutherske og katolske menigheder samt frikirker. Netværket tilbyder kirkeasyl til afviste asylansøgere i sager, hvor det vurderes, at det ikke er sikkert for de pågældende at rejse hjem. Desuden er netværket engageret i fortalervirksomhed for flygtninge og papirløse migranter.

Læs mere: Intet menneske er illegalt

Chawkat Moucarry, 2012

What is known as ‘the Arab Spring’ covers a reality that is as diverse as the countries that have
witnessed popular uprisings since late 2010 up until now. In some countries the political regime
has changed (Tunisia, Libya, Egypt); in others significant political reforms have been initiated
(Morocco, Yemen, Jordan) whereas the uprising is still met with repression by shaking regimes
in Syria and Bahrain. The situation in all these countries is different yet there are common
features in terms of their history, the root causes for the uprisings, their ambiguities, positive
outcomes and, last but not least, the challenges they present to the populations in general and to
the Church in particular, at least in the countries where a national church enjoys an official status
(Egypt, Syria and Jordan).

Læs mere: ‘The Arab Spring’ – a Syrian Christian’s perspective

Birthe Munck-Fairwood, netværkskoordinator

Nyt på tværs - juni 2012

Hvorfor skifter nogle mennesker tro? Hvilke konsekvenser kan et trosskifte få? Det er spørgsmål, der ligger uden for de fleste danskeres erfaringsverden, men som aktualiseres i mødet med flygtninge og indvandrere, der som voksne har tilvalgt den kristne tro - ofte med store omkostninger.

Læs mere: Konvertering - mere end en privatsag

Birthe Munck-Fairwood, netværkskoordinator

Nyt på tværs - marts 2012

Danskere og nydanskere i udsatte boligområder lever generelt fredeligt sammen. Det var forsidehistorien i en landsdækkende avis for nylig. Pointen var, at trods mediernes gentagne påstande om det modsatte er virkeligheden ude i boligforeningerne, at de fleste danskere og nydanskere faktisk har et godt forhold til hinanden og hjælper hinanden i hverdagen på tværs af kultur, religion og etnicitet. Det viser de foreløbige konklusioner fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Læs mere: Tillidens gode frugter

Docent Jan Opsal opfordrer til nødvendigt opgør med norsk terrorists kristne ideologi

Nyt på tværs - august 2011

Han ville beskytte Norge mod islam og marxisme. Sådan begrunder nordmanden Anders Breivik sine terrorhandlinger den 22. juli, der kostede henved 80 mennesker livet og sendte chokbølger gennem det norske samfund. I denne artikel reflekterer Jan Opsal, docent i religionsvidenskab ved Misjonshøgskolen i Stavanger og hyppig taler i Tværkulturelt Center, over terror begået i kristendommens og islams navn og ser på nogle af de historiske, sproglige og visuelle symboler, som den norske terrorist har taget i brug. 

Læs mere: Religion og terror

Birthe Munck-Fairwood, netværkskoordinator

Nyt på tværs - maj 2011

Verden rykker stadig nærmere. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik har godt ti procent af den danske befolkning i dag familierødder i et andet land. Til sammen kommer vi fra over 170 forskellige nationer med et kalejdoskop af sprog, traditioner og tilgange til menneskelivet i al dets brogede mangfoldighed. Det er både en fantastisk gave til et samfund og til folkekirken som majoritetskirke - og en kæmpe udfordring. 

Læs mere: Ud af tryghedszonen