Arne Kappelgaard, sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro, havde tre måneders studieorlov i Beirut, Libanon, på Near East School of Theology fra september til december 2012.

Læs Arne og Ingeborg Kappelgaards blog derfra på
www.arneborgk.wordpress.com