Idéer til integration og fællesskab på tværs

Oversigten er ikke udtømmende - Nye idéer tilføjes løbende

 

Bibler til asylcentre

Med støtte fra Bibelselskabet har Tværkulturelt Center formidlet bibler til asylcentres biblioteker. Mange asylcentre siger ja tak til et tilbud om gratis bibler til centrets bibliotek på beboernes hovedsprog.

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Danskundervisning i kirken/missionshuset

Internationalt Kristent Center i København og Århus tilbyder gratis danskundervisning og lektiecafé med hjælp fra et stort antal frivillige. Undervisningen foregår i missionshuset Bethesda (København) og missionshuset Stjernen (Århus). I 2011 benyttede over 1.000 indvandrere, flygtninge og studerende fra 100 lande det gode tilbud i København, og 150 fra 50 lande deltog i undervisningen i Århus.

København: Majken Strømme Rokni • 3332 5939 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Århus: Peter Mikkelsen • 6178 9988 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

De 9 læsninger på 9 sprog

Menighedsrådet ved Hune Kirke har i flere år inviteret til en international udgave af De 9 Læsninger, hvor de bibelske tekster læses på ni forskellige sprog. Et år var det afrikaans, finsk, flamsk, fransk, færøsk, grønlandsk, rumænsk, tysk og ungarsk. Alle læsere bor i sognet. ”Det har været en stor succes. Folk var velforberedte og syntes, det var sjovt at få lov at læse på deres modersmål,” fortæller tidligere sognepræst Poul Erik Tranholm-Pedersen.  

Kontakt: Menighedsrådet • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Efterskoler - også for nydanske unge

Stadig flere unge fra de mange kristne flygtningefamilier, der er kommet hertil som kvoteflygtninge fra Afrika og Asien, får nye netværk blandt danske jævnaldrende på kristne efterskoler. I skoleåret 2011-2012 havde eksempelvis Sædding Efterskole ni elever med nydansk baggrund, heraf flere fra Congo og Burma/Myanmar.

Kontakt: Enok Sørensen, 9735 0186

 

Engelskundervisning  

Mange nydanskere vil gerne lære engelsk eller forbedre deres engelskkundskaber. I København tilbyder Internationalt Kristent Center gratis engelskundervisning i missionshuset Bethesda. Flere af de frivillige undervisere har selv nydansk baggrund og får hermed mulighed for at bruge deres kompetencer.        

Kontakt: Majken Strømme Rokni • 3332 5939 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ferieprojekt: En uge i sommerhus

Stadig flere flygtninge- og indvandrerfamilier deltager i Samvirkende Menighedsplejers ferieprojekt, hvor udsatte børnefamilier får tilbud om en uges sommerhusferie i samarbejde med Folkekirkens Feriehjælp. Tilbuddet formidles gennem sognenes menighedsplejer. Flere steder er det flygtningefamilier, der har overskud til at invitere de danske familier til middag. Efter et ferieophold skrev en 16-årig dreng skrev efterfølgende: ”Forskellig kultur/Samme humor/Mennesker flyder/Solen vi nyder!”    

Kontakt: Feriekoordinator Susan Møller • 3613 0626 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Foredrag ved nydansk oplægsholder

Tværkulturelt Center har udgivet en oversigt over danske og nydanske oplægsholdere, der stiller sig til rådighed for kirker, skoler og mødesteder. - Forslag til emner: Folkekirken - set udefra; Integration og spiritualitet; Fremmed - hvor længe?; Livet på et asylcenter; Bibellæsning i Mellemøsten; En migrantmenighed: Fra vision til virkelighed      

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Fortælleprojekt: Livs- og troshistorier

Mødestedet Amager var medarrangør af et fortælleprojekt for etniske og danske kvinder, hvor kvinderne mødtes seks gange og fortalte deres livs- og troshistorier. – ”Tros- og håbsfortællingen var med til at løfte og perspektivere den enkeltes livserfaring. Det var både opbyggeligt og bevægende,” fortæller arrangørerne.      

Kontakt: Sogne- og indvandrerpræst Ellen Gylling • 3940 5004 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Fællesgudstjeneste med migrantkirke

På Østerbro har Nazaret Kirke og den internationale menighed International Christian Community (ICC), der lejer lokaler i sognets anden kirke, gode erfaringer med halvårlige fællesgudstjenester for de to menigheder, der er værter på skift. - ”Det er en rigtig god måde at lære hinanden at kende på,” siger sognepræst Børge Rasmussen.  

Kontakt: Børge Rasmussen • 3537 3668 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Gudstjenester for asylansøgere

En række kirker holder regelmæssigt gudstjeneste på engelsk og andre sprog for asylansøgere, der hentes fra nærliggende asylcentre i minibus, taxa eller privatbiler - blandt andet Kingos Kirke i København, Herlev Kirke og Søllerød Kirke.

Kontakt: Sognepræst Arne Kappelgaard • 3583 5126 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller Tværkulturelt Center

 

Helligtrekongersgudstjeneste

Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke) markerer Helligtrekonger med en international gudstjeneste, hvor både gammel- og nydanske præster fra migrantmenigheder medvirker. Bønner, salmer, sange og symboler fra Afrika, Asien og Europa præger gudstjenesten, hvor der er fokus på vores fælles tro midt i kulturel forskellighed. - ”Der ligger en betydning i at de hellige tre konger, de vise mænd, traditionelt repræsenterer forskellige etniske grupper, der mødes i tilbedelsen af den nyfødte Kristus”, siger indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen fra arrangørgruppen. ”Det er vigtigt, at vi indadtil bevidstgør os som kristne om samhørigheden og udadtil viser, at der er et bånd, der binder os sammen på tværs af kulturelle forskelle.” Gudstjenesten arrangeres af en arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd.

Kontakt: generalsekretær Mads Christoffersen • 3543 2943• Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Her er mit liv: Tidligere asylbørn fortæller

24-årige Merna Alhozy, kristen iraker og tidligere asylbarn, fortalte om sit liv og sin kristne tro ved en sogneaften i Silkeborg Kirke. – ”Hun var bare så god! Hun holdt os alle sammen fuldstændig fangen i tre kvarter. Det var helt fantastisk,” fortæller sognepræst Leif Kristiansen. Tværkulturelt Center har udgivet et idékatalog med forslag til nydanske foredragsholdere og kunstnere.

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Integration på højskole

Nydanskere fra blandt andet Iran, Irak, Marokko og Etiopien har de seneste år fulgt undervisningen på den særlige integrationslinje på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Fra efteråret 2012 tilbyder højskolen en særlig linje for farsitalende, hvor en del af undervisningen tolkes til farsi. Enkelte lektioner foregår på farsi.  

Kontakt: integrationslærer Kirsten Munk • 4826 0766 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Internationale gudstjenester

I Kolding inviterer Simon Peters Kirke til månedlige velbesøgte internationale gudstjenester, og i Hovedstadsområdet tilbyder 12-14 folkekirker i fællesskab 20 årlige gudstjenester for asylansøgere og flygtninge.  

Kontakt: Michael Markussen • 7552 5061 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller Tværkulturelt Center

 

Julefest for kristne og muslimer

Gellerup Kirke har i flere år inviteret til julefest for muslimer og kristne i kirken. Et år inviterede lokale muslimer til Ramadanmiddag i kirkens lokaler. - ”Vi vil gerne vise den samhørighed på tværs af religiøse forskelle, som blomstrer her i Århus,” siger tidligere sognepræst Annette Bennedsgaard.

Kontakt: Sognepræst Niels Hviid • 8625 0912 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kirkekoncert med migrantkor

Kirkekor fra afrikanske migrantmenigheder spreder livsglæde, når de giver kirkekoncerter ud over landet. Mange af sangerne er flygtninge fra Afrikas brændpunkter. Med en blanding af traditionel gospel og afrikansk kirkemusik formidler de det kristne budskab på en ny og anderledes måde til folkekirkemenigheder.

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Kirketjeneren er nydansker

Helligåndskirken i Århus har ansat Said Kako som kirketjener. Said kommer oprindelig fra Irak og er formand for Mar Mari´s Assyriske Menighed i Århus. I Værløse Sogn er en kristen pakistaner ansat som kirketjener. Også andre folkekirker har nydansk personale.

Kontakt: Sognepræst Torben Tramm • 8675 0332 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kristendoms- og dåbsundervisning (Kristendom for begyndere)

Præster ud over landet har i årets løb givet kristendoms- og dåbsundervisning til flygtninge og/eller indvandrere. Blandt dem er sognepræst Arne Kappelgaard, Kingos Kirke, og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, Apostelkirken på Vesterbro.

Kontakt: Sognepræst Arne Kappelgaard • 3583 5126 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt: Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen • 2348 0481• Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kunst på tværs

Ud over landet udstiller nydanske kunstnere billeder og collager i kirker og sognegårde. En af dem er filippinskfødte Elizabeth Padillo Olesen, der er tværkulturel sognemedhjælper i Kolding Provsti. - ”Hendes billeder er meget inspirerende og giver nye vinkler på det at være udlænding i Danmark,” siger Dorete Rønne-Rasmussen, der tidligere har arrangeret en udstilling i Birkholm Sognehus.

Kontakt: Dorete Rønne-Rasmussen • 4484 8684

 

Kvindefest

I kvindeklubben Kvinder møder kvinder i Kvaglund Kirke i Esbjerg er kirkesalen fyldt med festklædte kvinder i nationaldragter, når der holdes international kvindefest med fællesspisning og dans ledet af forskellige nationaliteter. - ”Kvinderne er vilde med at danse!” fortæller frivillig medarbejder Liz Cemann.  

Kontakt: Projektmedarbejder Elsebeth Fischer-Nielsen • 3054 1066 •Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kvindeudflugt

En gang om ugen tager 6-10 nydanske kvinder og danske frivillige fra Mødestedet Vesterbro på ture ud i byen, på museum eller på besøg i et dansk hjem. – ”Vi får mange gode samtaler, når vi går ud og gør noget sammen på tværs,” fortæller leder af Mødestedet Thyra Smidt.

Kontakt: Thyra Smidt • 3321 2729• Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Legebro mellem tro

I Fredericia har kristne, muslimer og hinduer fra lokale kirker og foreninger i fællesskab bygget en ny offentlig legeplads – Legebro mellem tro - med tre store legehuse, der har form som henholdsvis en dansk landsbykirke, en moské med forgyldt kuppel og et hindutempel. – ”Med legepladsen ønsker vi at give noget af vores baggrund videre til vores børn og samtidig sende et stort signal om, at religion ikke behøver at være farlig men kan samle os på tværs, så vi både lærer noget af og om hinanden,” siger Lorna Davis, der er en af initiativtagerne. Bag projektet står det tværkulturelle udvalg i Fredericia Provsti.

Kontakt: Lorna Davis • 7494 5272 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Lektiecafé for sprogskoleelever

Internationalt Kristent Center i København er et af de kirkelige mødesteder, der tilbyder lektiehjælp til elever fra byens sprogskoler.    

Kontakt: Anders Graversen • 3332 5939 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Lysgudstjeneste for verdens flygtninge

I december holder Københavns Domkirke lysgudstjeneste for verdens flygtninge i samarbejde med Mødestedet Vesterbro og Tværkulturelt Center. Biskop Peter Skov-Jakobsen siger om baggrunden for gudstjenesten: ”Tænk sig at være forfulgt på det sted, man kalder hjem, og være nægtet liv, ret og menneskelighed. Vi beder i kirken for flygtninge, og vi beder Gud give os medfølelse og gøre os menneskelige.”

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Lyt til verden - Smag på verden

Flygtninge fra Eritrea serverede nationalretten injerra og wått, sang og fortalte om deres land og kirketraditioner ved en velbesøgt middag på tværs af kulturer i Ølby Kirke.

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Mamma Mia

I Odense Internationale Mødregruppe under Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde mødes kommende og nybagte mødre til 10 Mamma Mia møder, hvor der sættes fokus på det at blive mor. Blandt emnerne er sund mad, vuggeviser og fortællinger fra mange lande. Nye hold starter forår og efterår.  

Kontakt: Marianne Larsen • 6312 0873 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Middage på tværs (venskabsmiddag)

I kirker og missionshuse ud over landet mødes danskere og nydanskere fra Afrika, Asien og Mellemøsten for at spise sammen til middag på tværs og lære hinanden at kende. Maden laves af medlemmer af en migrantmenighed eller andre nydanskere. Man spiser ved små borde, og under kaffen præsenteres værtslandet. Aftenen sluttes med tilbud om en kort aftensang i kirken med salmer, tekstlæsninger og bønner på forskellige sprog. Normalt er arrangementet slut kl. 20.30. - ”Det var sjovt, smukt og meningsfuldt,” siger en deltager fra Sct. Pauls Kirke i København.    

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Migrantbibelkreds

I Værløse mødes danskere og nydanskere på skift i hinandens hjem til middag med efterfølgende bibelstudium og bøn. - ”Det er interessant, at en del danskere er kommet med på grund af invitation fra nydanskere,” fortæller Henning Stieper.

Kontakt: Henning og Kirsten Stieper • 4448 1804 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Naboskab

Unge familier fra Århus Valgmenighed er flyttet ind i Gellerupparken ved Århus for at være gode naboer og sprede kærlighed og kristendom i en multietnisk og multireligiøs hverdag mellem de høje boligblokke.

Kontakt: Johannes Thomsen • 8612 2835 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Nydansker i menighedsråd

I flere sogne er nydanskere valgt ind i menighedsrådet. En kristen kaldæer fra Irak er som den første nydansker i Roskilde Stift valgt ind i Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Menighedsråd, hvor han blandt andet har tilført kirkens sommerfester en international madkultur. - ”Vi er blevet mere opmærksomme på vidderne i den kristne tro. Det har været en berigelse for os. Ved gudstjenesten deler han somme tider nadverbrød ud på aramæisk – det sprog, Jesus talte,” fortæller sognepræst Kristian Gylling.  

Kontakt: Kristian Gylling • 2673 2300 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Partnerskab med migrantmenighed

Menighedsrådet ved Korsvejskirken på Amager har indgået samarbejde med en afrikanskledet migrantmenighed, der holder gudstjenester i kirken. - ”Det er en velsignelse at have dem her,” siger sognepræst Agnethe Zimino, der inviterede menighedens leder til at fortælle om sit liv til en sogneaften.    

Kontakt: Agnethe Zimino • 3250 9369 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Pinse på mange sprog

I mindst 23 kirker læste herboende flygtninge og indvandrere i år pinsens tekster højt på deres eget sprog. I alt blev der læst på mindst 35 forskellige sprog - nogle steder efterfulgt af international pinsefrokost tilberedt af nydanskere.

Kontakt: Tværkulturelt Center

 

Samtalegruppe om bibeltekster og tro

I Holstebro, Struer og Karup mødes danskere og nydanskere regelmæssigt i mindre grupper, hvor de læser et bibeltekst og taler om tekstens betydning i dag.  

Kontakt: Enok Sørensen • 9735 0186 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sport på tværs

I Skjern spiller nydanskere og danskere fra Luthersk Mission har i 10 år spillet fodbold sammen hver lørdag på tværs af religion og etnisk baggrund. – ”Sport giver netværk og gør, at man lærer hinanden at kende,” siger indvandrerkonsulent Enok Sørensen.        

Kontakt: Enok Sørensen • 9735 0186 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Store Bededag: Migrantkirker beder for Danmark

Store Bededag har migrantmenigheder i en årrække inviteret til gospelsang og bøn for Danmark i Helligåndskirken i København og de seneste tre år også i Vor Frue Kirke i Aalborg. Det populære arrangement koordineres af Kirkernes Integrations Tjeneste. I 2012 blev der for første gang også holdt et arrangement i Århus,  

Kontakt: Hans Henrik Lund • 3284 6016 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Street Parade på Vesterbro

Anden pinsedag gik Vesterbros migrantmenigheder sammen med lokale sogne gennem bydelens gader i en musikalsk street parade som optakt til en fælles gudstjeneste på Vesterbro Torv.  

Kontakt: Jens Høgsholt • 3555 0709 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Toner på tværs

I Kolding var der indslag fra 24 nationaliteter, da integrationskoncerten Toner på tværs med sange, musik, digte og international buffet løb af stabelen i september 2012. - ”Det var en aften med en masse glæde,” fortæller tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen.

Kontakt: Tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen • 2094 4849 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tværkulturelle sommerlejre

Over 300 fra 20 nationer deltog i sommerens tre tværkulturelle lejre i Hillerød, Bording og Dronningelund arrangeret af Indre Mission og Luthersk Mission i samarbejde med lokale sognekirker og migrantmenigheder. – ”Lejrene gav alle en masse gode oplevelser og var med til at skabe værdifulde netværk mellem nydanskere og danske kristne,” fortæller Daniel Ettrup Larsen, tidligere tværkulturel konsulent i Indre Mission og nu stiftspræst i Ribe Stift.

Kontakt: Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen • 2757 4864   

 

Udlån af lokaler til migrantmenighed

Omkring 50 folkekirker udlåner/udlejer lokaler til en eller flere migrantmenigheder - heriblandt Helligåndskirken i Århus, der udlåner lokaler til en etiopisk-ortodoks og en assyrisk menighed, og Sct. Hans Kirke i Odense, der udlånes til en serbisk-ortodoks menighed.

Kontakt: Sognepræst Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. • 8615 1888

eller Tværkulturelt Center

 

UngPanel

Unge nydanskere fra Burma, Irak og Congo fortalte om ungdomskultur på Tværkulturelt Centers efterårskonference i Århus.

Kontakt Tværkulturelt Center

 

Venskabsfamilier

Omkring 75 nydanske familier i Jylland og på Fyn har en venskabsfamilie fra Luthersk Mission. Heraf har fire venskabsfamilier som noget nyt selv nydansk baggrund. – ”Venskabsfamilier er den måske vigtigste vej til netværk i Danmark,” siger indvandrerkonsulent Enok Sørensen.  

Kontakt: Enok Sørensen • 9735 0186 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Verdens flygtningedag

FN har udnævnt d. 20. juni til verdens flygtningedag. På Vesterbro i København blev flygtningedagen i år markeret ved gudstjenesten den efterfølgende søndag. - "For os var dagen en anledning til at besinde os på de farer og den ydmygelse, mange flygtninge må igennem under deres flugt. En fra menigheden fortalte om sine mange år undervejs fra Iran til Danmark, og vi bad for dem, der aldrig når frem," fortæller indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen.  

Kontakt: Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen • 2348 0481• Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

2001 nats kaffebord

Vangede Kirke lancerede for et par år siden et nyt koncept: 2001 nats kaffebord, hvor forskellige nationaliteter kommer med deres bagværk, og kirken står for kaffe og øvrigt program.

Kontakt: Sognepræst Jakob Rönnow • 3976 1294 •Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Oversigten er ikke udtømmende - Nye idéer tilføjes løbende