Tværkulturelt Center

Tværkulturelt Center er et netværk og ressourcecenter, der bygger bro mellem folkekirken og nydanskere - både dem, der kommer fra en kristen kirke ude i verden, og dem, har en anden eller ingen religion. Centret har eksisteret siden 1994 og er bredt folkekirkeligt forankret.

Vi mener, at gæstfrihed mod fremmede er en bibelsk værdi, og at etnisk og kulturel mangfoldighed er Guds gave - også til folkekirken og de folkekirkelige organisationer.

Vi mener, at det er en oplagt folkekirkelig opgave at byde de nye kristne i vores land velkom­men, og at folkekirken kan blive inspireret af deres historier og erfaringer.

Vi mener, at kirkens diakonale ansvar omfatter alle migranter uanset religion.

Samarbejde med migrantmenigheder: En vigtig del af vores arbejde er at skabe kontakt mellem folkekirken og de mange nye migrantmenigheder, der er opstået rundt omkring i landet. Det gør vi blandt andet ved at støtte lokale initiativer, der fremmer samarbejde.    

Organisation: Centret ledes af en bestyrelse på otte medlemmer. Vi er tre ansatte:en netværkskoordinator, en sekretær og en regnskabsfører. Hertil kommer et landsdækkende netværk af lokale ressourcepersoner og frivillige. Vi har kontor i Fredens Kirke på Østerbro.  

Økonomi: Centret har tidligere modtaget offentlige projekttilskud, men i dag drives vores arbejde ved hjælp af medlemsbidrag (p/t 165 medlemsmenigheder m.fl.), gaver fra private og menigheder, fondsmidler og anden ekstern støtte m.v.