Oversigt over ca. 145 kirkelige mødesteder for flygtninge og migranter - 2023 (opdateres løbende)
- Sprogaktiviteter
- Mad og fællesskab
- Bibelcafé, kristendomsundervisning o.l.
- Andet: Mande/kvindeklubber, kreative aktiviteter, udflugter, lejre o.l.

Til sammen tilbyder de kirkelige aktører over 250 forskellige aktiviteter - heriblandt omkring 65 sprogcaféer/tilbud om lektiehjælp, 100 middage/spisefællesskaber på tværs af kulturer og 40 bibelcaféer/grupper med tilbud om undervisning og samtale om den kristne tro. Derudover diverse aktiviteter fra madlavning for mænd, træfældning og cykelværksteder til strikkecaféer, brætspil, arabiske festaftener, brunchfællesskab, musikalske kulturmøder, sport på tværs - og meget mere. 

  Se oversigten