Idéer til menighedsråd og aktivitetsudvalg m.fl.

 

Fra idé til handling
Kirkelige ressourcepersoner med mange års tværkulturel erfaring står til rådighed med inspiration, rådgivning, kontakter til nydanskere og hjælp til koordinering. Kontakt Tværkulturelt Center.

Hvad koster det?
Hvor ikke andet er anført forventes det, at menighedsrådet afholder de udgifter, der måtte være forbundet med et arrangement.

 

10 idéer til en temagudstjeneste om flygtninge

1. Nævn verdens flygtninge i kirkebønnen

2. Bed en asylansøger/flygtning læse en af søndagens tekster

3. Interview en kristen asylansøger/flygtning efter prædikenen

4. Syng en salme på et andet sprog

5. Inviter et migrantkor med flygtningebaggrund

6. Inviter en asylansøger til at fortælle over kirkekaffen

7. Bed asylansøgere/herboende flygtninge lave kirkefrokost

8. Tag på besøg i et asylcenter efter gudstjenesten

9. Interview en flygtning til kirkebladet/website

10. Uddel et postkort med "Velkommen" på 20 sprog

 

Inspirer menighedsrådet    

Inviter en ressourceperson på besøg til et menighedsrådsmøde. Giv ham/hende 20 minutter til at fortælle om erfaringer og aktuelle udfordringer.      

 

Migrantkor: Mød kirkens konfirmander     

Inviter et migrantkor til at synge til for kirkens konfirmander i forbindelse med konfirmandundervisningen eller til et aftenarrangement for konfirmander og deres forældre. Bed nogle af de unge i migrantkoret fortælle om deres liv og tro.                         

 

Migrantkor: Forbønsgudstjeneste i domkirke    

Flere af landets domkirker inviterer til en årlig lys- og forbønsgudstjeneste for verdens flygtninge, forfulgte kristne eller andre udsatte grupper. I forbindelse med gudstjenesten inviteres et eller flere migrantkor til at synge.

 

Migrantkor: Motet til højmessen 

Bed et migrantkor synge motet til en højmesse – og måske fortælle om deres menighed over kirkekaffen.

 

Bøn for nationen / Prayer for the Nation

Mange migrantmenigheder beder for Danmark. I en årrække gik københavnske migrantmenigheder sammen om et større arrangement Store Bededag, hvor migrantkor medvirkede. - Inviter lokale migrantmenigheder til at samarbejde om en forbønsgudstjeneste Store Bededag eller en anden dag, hvor menighedernes kor inddrages.

                 

Migranter til gudstjeneste 

Menighedsrådet inviterer kristne nydanskere fra en migrantmenighed til at deltage i en gudstjeneste i kirken og medvirke med sange og en tekstlæsning på deres eget sprog. Kirkefrokost efter gudstjenesten, hvor begge menigheder bidrager med mad. Inden spisningen orienteres kort om migrantmenigheden. Under kaffen korte interviews med to-tre nydanskere. Gudstjenesten tilrettelægges af en planlægningsgruppe, hvor både danskere og nydanskere deltager.  

 

Kunstudstilling i kirken      

Kunstudstilling i menighedshus/sognegård med en eller flere nydanske kunstnere. Kunstnerne inviteres til at fortælle om deres kunst ved en kirkefrokost / sognemøde.

 

Kvindegruppe på besøg    

En kvindegruppe ved kirken inviterer en gruppe nydanske kvinder fra et mødested på kirkebesøg. Rundvisning i kirken, hvor præsten fortæller. Derefter fælles kaffebord, hvor to danske og to nydanske kvinder interviewes.

 

Oplev en international gudstjeneste       

En gruppe interesserede fra menigheden inviteres til at deltage i en international gudstjeneste arrangeret af en anden folkekirke. Over kaffen interviews med to-tre nydanske gudstjenestedeltagere.  

 

Besøg en migrantkirke

En gruppe interesserede fra menigheden tager på besøg i en migrantkirke og deltager i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der fællesspisning (migrantmenigheden serverer). En fra migrantmenigheden fortæller om at være fremmed i Danmark, og tre-fire medlemmer af menigheden lader sig interviewe – heriblandt eventuelt en konvertit.

 

Inviter en migrantmenighed          

Menighedsrådet inviterer en migrantmenighed til at holde gudstjeneste i kirkens lokaler. Efterfølgende fællesspisning (dansk og international buffet), kaffe og interviews. Folkekirkepræsten/menighedsrådsformanden og migrantpræsten fortæller om deres kirke/menighed.

 

Gudstjeneste med migrantpræst

Menighedsrådet inviterer den iranskfødte migrantpræst Massoud Fouroozandeh, der er cand.theol. Fra Århus universitet og ansat som migrantpræst i folkekirkens migrantarbejde, til at prædike ved en højmesse/anden gudstjeneste - eller stå for en international gudstjeneste.  

 

Gudstjeneste for asylansøgere

Menighedsrådet arrangerer en international gudstjeneste, hvor der inviteres asylansøgere fra et nærliggende asylcenter. Efterfølgende kaffe og interviews med asylansøgere om kirken i deres hjemland – og om at være asylansøger i Danmark.  

 

Pinsegudstjeneste med læsninger på flere sprog         

Menighedsrådet inviterer kristne nydanskere i sognet og/eller medlemmer af en migrantmenighed til at læse (og eventuelt synge) på deres eget sprog ved pinsegudstjenesten. Efterfølgende (international) kirkefrokost, hvor nogle af de nydanske gæster interviewes over kaffen.

 

International temagudstjeneste    

Menighedsrådet inviterer til en international temagudstjeneste i kirken med efterfølgende fælles kaffebord eller international buffet. Fokus på tema gennem interviews med nydanskere under/efter kaffen. Gudstjenesten planlægges af en udvalg, hvor både danskere og nydanskere er repræsenteret.

 

Nydanske oplægsholdere  

En nydansker inviteres til at tale ved en sogneaften, ældremøde eller lignende eller holde oplæg i en studiekreds. Menighedsrådet står bag arrangementet og deltager.  

 

Inviter til særlige arrangementer  

Menighedsrådet inviterer nydanskere i sognet, fra en migrantmenighed eller et kirkeligt mødested til at deltage i særlige arrangementer i kirken som adventskoncert, juletræsfest, tøndeslagning eller påskeudstilling. Menighedsrådsmedlemmer har til opgave at sørge for, at de nydanske gæster føler sig velkomne.    

 

Middag på tværs i kirken    

Menighedsrådet inviterer til middag på tværs (venskabsmiddag) i kirken, hvor en migrantmenighed laver mad og præsenterer deres kirke. Interviews under kaffen. Afsluttes med aftensang i kirken, som den danske menighed står for. Eventuelt tilbydes mulighed for organiserede besøg i hinandens hjem (to-tre familier) og mailingliste med henblik på fremtidig kontakt.

 

Nydansk panel: en kristen, en muslim og en hindu

Sogneaften/kirkefrokost med panel med tre-fire nydanskere (kristne eller repræsentanter for forskellige religioner), der svarer på spørgsmål, som de har fået i forvejen. Mulighed for spørgsmål fra tilhørerne. Efterfølgende kaffe og samtale ved bordene.

 

Ungpanel i kirken    

Ungpanel: et panel af unge nydanskere besvarer spørgsmål fra unge danskere i menigheden over kirkekaffen, til en sogneaften eller et arrangement for konfirmandforældre.

 

Besøg en moské      

Et menighedsråd eller en gruppe fra menigheden tager på besøg i en moské eller et hindutempel. Eventuelt inviteres til genbesøg i kirken.

 

Konfirmander besøger migrantkirke        

Et konfirmandhold besøger en migrantmenighed, hvor de møder præsten og unge fra menigheden, der svarer på spørgsmål. Eventuelt deltager konfirmanderne senere i en gudstjeneste i migrantmenigheden med efterfølgende debriefing.

 

Kirkekoncert med migrantkor          

Et (gospel)kor fra en migrantmenighed inviteres til at holde koncert i kirken. Efterfølgende kaffebord og interviews med kormedlemmer.

 

Julebesøg i migrantkirke    

En gruppe fra menigheden tager til julebasar, julekoncert eller julegudstjeneste i en migrantkirke.

 

International Christmas carol service      

En gruppe fra menigheden deltager i en international Christmas carol service, hvor medlemmer af migrantmenigheder medvirker med julesange og læsninger på mange sprog. Efterfølgende internationalt julekaffebord.

 

Muslimer til julemiddag      

Menighedsrådet inviterer medlemmer fra en moské til julemiddag i kirken – og aftaler genbesøg i moskéen under den muslimske fastemåned ramadanen.

 

Lær om juletraditioner        

Tre kristne nydanskere inviteres til at fortælle om juletraditioner i deres hjemland ved et adventsarrangement i kirken. Menighedsrådsmedlemmer deltager.

 

Helligtrekonger       

Kristne nydanskere fra Mellemøsten og Nordafrika inviteres til at holde oplæg om deres kirkebaggrund helligtrekongersaften som repræsentanter for kirken i de områder, de vise mænd kom fra. Efterfølgende kaffebord og samtale ved bordene. - alternativt inviteres migrantmenigheder til en fælles international gudstjeneste.

 

Bibelstudiekreds     

Tre kristne nydanskere inviteres til at deltage i en bibelstudiekreds over tre aftener, hvor temaet for eksempel er de fremmede i bibelen. Mindst to menighedsrådsmedlemmer deltager.  

 

Samtalecafé i kirken

Menighedsrådet inviterer til samtalecafé i kirken tre gange i løbet af et år, hvor nydanskere med kristen, muslimsk og hindu baggrund holder korte oplæg om temaer som religionens betydning i hverdagen, bønstraditioner, familieliv, bryllupstraditioner, børneopdragelse, teenagere, holdning til forbrug, at være fremmed i Danmark etc.

 

Samtaletræning i kirken     

Tre danskere fra menigheden tilbyder samtaletræning i sognegård/menighedshus til nydanskere, der har brug for at øve deres danske sprog, et par timer to gange om ugen. Kan udvides med tilbud om hjælp til at læse diverse breve.

 

Venskabsfamilier

Tre familier i menigheden tilbyder at være venskabsfamilier for flygtningefamilier i byen. Menighedsrådet støtter med invitation til fælles samvær i kirkens lokaler hver tredje måned over et fælles måltid.

 

Nydanske besøgsvenner

Menighedsrådet tager kontakt til kristne nydanskere, der kunne tænke sig at være besøgsvenner for ældre i menigheden. Koordineres gennem en kirkelig organisation.

Efter tre måneder inviteres de nydanske besøgsvenner til at fortælle menighedsrådet om deres erfaringer.

 

Asylansøger i praktik

Menighedsrådet kontakter et asylcenter og tilbyder en praktikplads som kirketjenermedhjælper/graver ved kirken til en kristen asylansøger.