Tysk kirkenetværk taler asylansøgeres sag

Nyt på tværs september - 2012

Intet menneske er illegalt, står der på et skilt i forkontoret. Fanny Dethloff er præst og flygtningekommissær i Nordelbische Kirche, der dækker Hamburg, Lübeck, Slesvig og Holsten. Hun er desuden formand for bestyrelsen for det økumeniske netværk Asyl in der Kirche, der består af lutherske og katolske menigheder samt frikirker. Netværket tilbyder kirkeasyl til afviste asylansøgere i sager, hvor det vurderes, at det ikke er sikkert for de pågældende at rejse hjem. Desuden er netværket engageret i fortalervirksomhed for flygtninge og papirløse migranter.

 

På sit kontor i Hamburg fortæller Fanny Dethloff om baggrunden for det tyske initiativ.

     - Når vi som kirke møder mennesker i nød, der behandles på en måde, som er i klar modstrid med vores kristne tro, kan vi ikke tavst se til. Det handler ikke om diakoni, men om menneskerettigheder. At tale de svagestes sag er en integreret del af kirkens tro og praksis. I asylansøgeren møder vi Jesus. Vi er her for at bevidne, hvad der foregår, og søge en løsning. Grundliggende handler det om, at en menighed stiller sig imellem asylansøgerne og myndighederne for at få en asylsag genoptaget og forhindre hjemsendelse.  

     - Hvor ellers kan afviste asylansøgere fortælle deres historie? Når jeg møder en flygtning, tænker jeg: Det kunne være mig. Som kirke er vi med til at give mennesker en stemme. Se - her er en historie. Her er et ansigt. Her er en sag. I flere tilfælde har det også været med til at ændre lovgivningen.

     Siden starten i 1983 har det tyske kirkenetværk vundet over 80 procent af de sager, man har taget op. Ifølge Fanny Detloff er der tale om ca. 100 personer årligt fordelt på 20-30 enkeltsager. Alle havde fået afslag og stod til umiddelbar hjemsendelse.  

     - Det viser, at vores arbejde er nødvendigt. Disse mennesker havde krav på beskyttelse ifølge tysk lovgivning men stod til udvisning. I bedste fald til en usikker fremtid. I værste fald til tortur og død.

     Hun pointerer, at der først tilbydes kirkeasyl efter en grundig gennemgang af den enkelte sag.

     - Der skal være grundlag for at søge sagen genoptaget, og vi skal være overbevist om, at asylansøgeren taler sandt. I praksis tilbyder en lokal menighed ophold i en kirke eller bolig tilknyttet kirken, mens der arbejdes på at få sagen genåbnet. Menigheden er vært og ansvarlig for det praktiske forløb med støtte fra netværket. Et kirkeasyl kan vare fra få uger/måneder til flere år.

     Det er en del af det tyske koncept, at politi og myndigheder altid orienteres om kirkeasylet.

     - Vi skjuler ikke mennesker. Når vi går ind i en sag, gør vi det i fuld åbenhed med det formål at finde en løsning. Men hvor sager kan klares uden for mediernes søgelys, er det klart at foretrække. Gennem årene har vi opbygget gode relationer til myndighederne. De ved, at vi kun går ind i sager, hvor vi som kirke står inde for asylansøgerens troværdighed.  

     - Jo, der er tilfælde, hvor vi overtræder loven, når vi støtter mennesker, der opholder sig illegalt i vores land. Men vi er parate til at tage konsekvenserne. Den kristne kirke har en to tusind år lang tradition for at beskytte de svageste. Intet menneske er illegalt.

www.kirchenasyl.de