Myten om den fejlslagne integration

Nyt på tværs - September 2015

Hver dag sender krige og voldelige konflikter ude i verden stadig flere mennesker på flugt. Alene konflikterne i Syrien og Irak har tvunget mere end 15 millioner mennesker til at forlade deres hjem. Ifølge UNHCR er næsten 60 millioner mennesker i dag på flugt. Hermed står verden over for den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.

 

Men selv om antallet af flygtninge og migranter, der i disse måneder søger mod nord, er en udfordring for de europæiske lande, er det stadig kun en meget lille del, der når frem til Europa – eller som ønsker at komme her. Kun lidt over én procent af verdens flygtninge kom til Europa sidste år. Langt størstedelen opholder sig fortsat i nærområder. Og langt de fleste drømmer blot om en dag at vende hjem.

 

Som menigheder og kirkelige organisationer har vi brug for mod og tankens klarhed til at italesætte de kristne grundværdier ind i en kompliceret global virkelighed, hvor den hjemlige debat ofte i højere grad kommer til at handle om, hvordan vi beskytter os selv mod flygtningestrømmen, end hvad vi kan gøre for at beskytte det voksende antal mennesker, som ifølge internationale konventioner har krav på beskyttelse.    

 

Det er næppe tilfældigt, at barmhjertighed er et centralt omdrejningspunkt i mange af de nytestamentlige fortællinger. Gang på gang standser Jesus op og viser mennesker barmhjertighed. Den kristne tro fastholder os på ansvaret for hinanden på tværs af tro, kultur og hudfarve. Til alle tider har medmenneskelighed og barmhjertighed været de etiske idealer for handling i kristendommen. Sådan er det også i dag – uanset de mange dilemmaer, der følger med.

 

I dagens debat savnes andre fortællinger om flygtninge. Fortællinger kan rulle en anden virkelighed ud og ændre verden. Det er ikke et uomstridt faktum, at integrationen af flygtninge er slået fejl. Integration kan måles på mange parametre. Masser af mennesker, der i sin tid kom til Danmark som flygtninge, klarer sig godt og beriger det danske samfund. Den udbredte nationale fortælling om den fejlslagne integration er både usaglig og et udtryk for manglende respekt for de mange nye medborgere, der bidrager aktivt med deres arbejdskraft, menneskelige ressourcer og livsværdier. Derfor skal den nationale fortælling modsiges.

 

I seneste nummer af Tværkulturelt Centers avis Nyt på tværs fortæller tre unge med flygtningebaggrund deres historie. Samstemmende fortæller de, hvordan danskerne dengang tog godt imod dem og viste solidaritet og medmenneskelighed, da de var i nød. I dag er de velintegrerede og klar til at betale tilbage. Flere har også et bevidst forhold til den kristne tro og ønsker at videregive de kristne værdier til næste generation. For dem er den kristne tro ikke blot en historisk kultur, men en tro, der må udmønte sig i konkret handling, når medmennesker er i nød.

 

I globalt perspektiv er vi umådelig privilegerede i Danmark. Store privilegier giver stort ansvar. Må vi, der har fået så meget betroet, vise medmenneskelighed og barmhjertighed og lade flygtninge mærke, at de er velkomne. Vi har ikke plads til alle flygtninge i verden, men vi har plads til flere.    

 

Birthe Munck-Fairwood

Netværkskoordinator