Den gode fremmedhed

Nyt på tværs - september 2019

80 år efter Anden Verdenskrigs begyndelse er der grund til at se os tilbage over skulderen. Selv om man skal være varsom med at drage forenklede konklusioner fra historien, bør det vække til eftertanke, når historikere taler om paralleller mellem populistiske og højreradikale tendenser i Europa i dag og i mellemkrigsårene.

     For nylig er en dansk biskop, der under Anden Verdenskrig åbenlyst markerede sin modstand mod nazismen og antisemitismen, blevet fremhævet for sit personlige mod og handlekraft. Denne modige kirkens mand så tidligt faren ved den nazistiske ideologi og var ikke bange for at fordømme jødeforfølgelser. Særligt tankevækkende er det, at han inddrog teologiske argumenter i sin klare afvisning af nazismens menneskesyn.

     Biskoppen er værd at lade sig inspirere af. For vi har brug for at blive mindet om, at der i den kristne tro findes inspiration til at se verden på en anden måde. Også i dag behøver vi modige kristne ledere, der tør formulere et teologisk opgør med den populisme, der afspejles i voksende fremmedfjendtlighed, og gå foran i et opgør med den tiltagende ligegyldighed over for verdens flygtninge og forfulgte. Det er ikke i orden, at mennesker i stort tal drukner på vej til Europa i håb om et bedre liv i fred og sikkerhed. Gud er til stede i alle menneskers liv. For Gud er alle menneslker lige meget værd.  

     Efter Anden Verdenskrig takkede den danske overrabbiner folkekirken og ovennævnte biskop for forbøn og for at have gjort, hvad der stod i menneskelig magt for at hjælpe jøderne. I dag er det ikke kun jøder men millioner af flygtninge og forfulgte verden over, der har brug for nogen, der tager dem med i forbøn i kirkens rum, taler deres sag og søger at lede til forandring. Som Kristus lover at bære vores byrder, kalder han os til at bære hinandens.

     På det nære plan handler det om at løfte de gode fortællinger frem, der kan bringe håb og tro på, at vi kan leve sammen og berige hinanden med vores forskellighed. Fremmedhed behøver ikke at være truende. I det kirkelige integrationsarbejde er der masser af fortællinger, der kan inspirere til medmenneskelighed og solidaritet. Selvfølgelig har flygtninge brug for hjælp. Og selvfølgelig har vi i Danmark ressourcer til at hjælpe - også flere end i dag. Som det fremgår af de personlige beretninger i dette nummer af Nyt på tværs er det ofte så lidt, der skal til, for at gøre en forskel.

     Langt de fleste flygtninge og migranter er kommet for at blive. De ønsker at bidrage til det danske samfund – ikke kun med deres arbejdskraft, men også med deres livs- og troserfaring. En nyudgivelse fra Tværkulturelt Center peger på de kristne migrantkors potentiale som brobyggere. Musik taler til hjerte, fantasi og følelser og er en ukompliceret måde at møde andre kulturer på. Her har kristne flygtninge og migranter noget særligt at byde på. Gennem musikken deler de deres tro og håbsfortællinger med os. Det inspirerer og rykker. I det nære møde bliver fremmedheden god.  

Birthe Munck-Fairwood