Birthe Munck-Fairwood, netværkskoordinator

Nyt på tværs - marts 2012

Danskere og nydanskere i udsatte boligområder lever generelt fredeligt sammen. Det var forsidehistorien i en landsdækkende avis for nylig. Pointen var, at trods mediernes gentagne påstande om det modsatte er virkeligheden ude i boligforeningerne, at de fleste danskere og nydanskere faktisk har et godt forhold til hinanden og hjælper hinanden i hverdagen på tværs af kultur, religion og etnicitet. Det viser de foreløbige konklusioner fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

     Historien er interessant af flere grunde. For det første er det sjældent, at medierne interesserer sig for positive historier. Når denne alligevel fik spalteplads, er det fordi det stadig er en udbredt antagelse, at kulturelle og religiøse forskelle nødvendigvis skaber konflikter, og at mange nydanskere i et boligområde derfor svækker sammenhængskraften. Nu viser det sig så ikke at være tilfældet. Det er en nyhed. Og tilmed en god historie.  

     For det andet er det en påmindelse om, at nationale fortællinger om os og de andre har brug for regelmæssige virkelighedscheck. For måske er de andre slet ikke sådan, som vi tror. Men negative prædikater er ikke harmløs ordleg. Forventninger bliver let til selvopfyldende profetier. At det ikke er tilfældet her, er i sig selv en god historie. Men det er også et kraftigt vink om at træde varsomt. Danmarks 580.000 nydanskere har rødder i omkring 200 forskellige lande. Vi er nødt til at lære at leve sammen med mennesker, der er anderledes. Kristendommen fortæller os, at kærlighed til Gud og mennesker driver frygten ud. Lader vi derimod frygten få råderum, kan flygtninge fra borgerkrigen på Balkan fortælle alt om, hvor galt det kan gå.

     Derfor må det ikke blive en sovepude, at danskernes tillid til hinanden ifølge forskere er blandt verdens højeste. Først når tilliden omsættes til positive forventninger også til indvandrere og flygtninge, begynder vi at høste de gode frugter. Eftersom fire ud af ti nydanskere har kristen baggrund, er kirken et godt sted at begynde. Spørg ind til hinandens håb og livsdrømme. Tillid er forankret i hverdagserfaringer og vokser ud af opmærksomt nærvær. Når mennesker bliver mødt med tillidsfuld forventning om, at de har noget værdifuldt at bidrage med til fællesskabet, får de gode drømme næring. Samtidig kan mødet med mennesker fra andre verdensdele hjælpe os til at frasortere egne grådige drømme, så der bliver tid og overskud til andres behov.    

     I Nyt på tværs (marts 2012) fortæller en ung congolesisk flygtning, en indonesisk koncertpianist og en vietnamesisk grillbarindehaver om, hvad der har været ledetråden i deres liv. Det er stilfærdige historier om taknemmelige og viljestærke unge, der har oplevet krig og elendighed eller set familien kæmpe for at overvinde fattigdom. Med vidt forskellig livsbagage har de alle oplevet, at nogen troede på dem og viste dem tillid. I dag vover de at sigte højt. For de har lært at hente styrke i troen på, at Gud bærer gennem gode såvel som onde dage.

     Nydanskere, der tør drømme gode drømme, er en gave til Danmark og dansk kirkeliv. Samtidig udfordrer de myten om etniske minoriteters manglende integration. For meget tyder på, at det slet ikke står så dårligt til endda.