- I europæisk og mellemøsteligt perspektiv

Oktober 2015

Husk de rette proportioner:
Nordiske kirker drøfter flygtningesituationen i europæisk og mellemøstligt perspektiv

Det stigende antal asylsøgere den seneste måned har for alvor sat den internationale flygtningesituation på dagsordenen i de danske og europæiske medier. Men trods intens mediedækning er der ikke tale om en så eksplosiv stigning i det samlede antal registrerede asylsøgere i de nordiske lande, som man kunne få indtryk af.

 

Flygtningesituationen i Europa og Mellemøsten stod naturligt nok højest på dagsordenen, da repræsentanter for fire nordiske folkekirker samt nationale kirkeråd var samlet i Oslo til netværksmøde i Nordic Ecumenical Network on Migration den 28.-29. september. Netværket mødes én gang årligt for at udveksle erfaringer, gøre status og drøfte generelle temaer omkring asyl og migration. 

Ifølge UNHCR har Europa modtaget omkring 500.000 flygtninge og migranter i årets første ni måneder. Landerapporter understregede imidlertid, at flygtningekrisen primært er en mellemøstlig krise og kun sekundært en europæisk krise. Langt størstedelen af de over fire millioner syriske flygtninge, der opholder sig i et andet land, befinder sig i nabolande. Hertil kommer måske ni millioner internt fordrevne syrere. Der blev fremhævet, at der er behov for at tale om flygtningesituationen i Europa med de rette proportioner og med den rette terminologi. I sydeuropæisk perspektiv begyndte flygtningekrisen allerede for flere år siden, da Grækenlands asylsystem brød sammen og udfordrede Dublin-systemet.

På trods af den massive mediedækning er der ikke tale om en eksplosiv stigning i det samlede antal registrerede asylsøgere i de nordiske lande. Antallet af registrerede asylsøgere i de fire nordiske lande i de første ni måneder af 2015 svarer nogenlunde til antallet af asylsøgere for hele 2014, nemlig ca. 110.000 personer. I Danmark er der frem tid udgangen af september registreret ca. 1.000 færre asylsøgere i forhold til samme tid sidste år, mens Sverige har modtaget over 70.000.

Selv om der er behov for, at kirkerne involverer sig, når nyankomne flygtninge har akut behov for hjælp, bør kirkernes hovedfokus være på det langsigtede perspektiv med at byde asylansøgere og flygtninge velkommen på asylcentrene og ude i kommunerne. Folkekirkens Asylsamarbejde og Tværkulturelt Center opfordrer lokale menigheder og kirkelige organisationer til fortsat at deltage i dette vigtige arbejde og bidrager gerne med rådgivning, ideer og erfaringsudveksling.

Foruden den aktuelle flygtningesituation blev der også lejlighed til at drøfte myndighedernes vurdering af konvertitters troværdighed, de nationale kirkers forhold til migrantmenigheder, kirkeasyl samt forholdene for udokumenterede migranter.

Ved mødet bidrog generalsekretær i Churches’ Commission for Migrants in Europe Doris Peschke og generalsekretær i Middle East Council of Churches Fr. Michel Jalakh med rapporter fra kirkerne i Europa og Mellemøsten.

Fr. Michel Jalakh gav på rammende vis en analyse af flygtningekrisen fra de mellemøstlige kirkers perspektiv og afsluttede med ordene: ”Jeg tror, at vi i dag lever i den sande globalisering. Hvad der berører andre, vil nødvendigvis også berøre mig. Hvad der sårer andre, vil også såre mig. Når der sker uretfærdighed andre steder i verden, vil det før eller siden også komme til at påvirke mig.”

 

Søren Dalsgaard, Folkekirkens Asylsamarbejde

Birthe Munck-Fairwood, Tværkulturelt Center

 

Læs mere

 

Pressemeddelelse om den nordiske konsultation udsendt af Churches’ Commission for Migrants in Europe

 

Perspektivoplæg fra generalsekretær i Middle East Council of Churches, Fr. Michel Jalakh

 

Folkekirkens Asylsamarbejde er et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd og etableret i samarbejde med Tværkulturelt Center, Folkekirke og Religionsmøde samt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.