Når livet udfordrer troen

Nyt på Tværs marts - 2024

Verdens uforudsigelige gang har den seneste tid igen mindet os om, at vi mennesker ved meget lidt om, hvor vi er på vej hen. Vi får ikke altid lov at sætte kursen. Siden Rusland invaderede Ukraine for to år siden, har Danmark modtaget over 40.000 ukrainske krigsflygtninge, og 4,2 millioner ukrainere har i dag midlertidig beskyttelse i EU. At et europæisk land på få måneder ville sende så mange mennesker på flugt havde næppe nogen forestillet sig. Herhjemme blev ukrainerne budt velkommen med overvældende omsorg og solidaritet. Det er der al mulig grund til at glæde sig over. Og desværre er der intet, der tyder på en snarlig afslutning på krigen.

     Vender vi blikket mod Mellemøsten, var der næppe heller mange, der havde forudset omfanget af de seneste måneders voldsomme krig i Gaza mellem Israel og Hamas. De ubegribeligt høje tabstal har rystet verden, og danskere og nydanskere med familiemedlemmer i de berørte områder lever hver dag med afmagten og den knugende frygt for dårlige nyheder hjemmefra.        

     Vi kan håbe, at den ukrainske tragedie og de rystende reportager fra Mellemøsten kan være med til at skabe større forståelse for mennesker på flugt. Og ikke kun dem, der ligner os, men alle, der tvinges på flugt fra deres hjem. For virkeligheden er jo, at det bliver stadig sværere for flygtninge, der ikke kommer fra Ukraine, at finde et sted at flygte hen. På danske udrejsecentre sidder yngre familier med børn, der har tilbragt en betydelig del af deres liv på flugt. De er ikke velkomne noget sted. Det er mennesker, der oplever, at de er frataget muligheden for at påvirke deres egen fremtid. Tilbage er kun afmagten.  

     Gør den kristne tro en forskel, når tragedien og afmagten rammer, og livet udfordrer troen? Kristne er aldrig blevet lovet et lettere liv end andre. Det ved mennesker, der er kommet hertil fra et andet land og en anden virkelighed, og som har en kristen livsforståelse. Nogle har betalt en høj pris for deres tro. I dette nummer af Nyt på tværs fortæller mennesker med rødder andetsteds om, hvad det vil sige at være ramt af livet - med troens blik. For uanset hvad de har oplevet, har de lært at lægge livet i Guds hænder. De ved, at de ikke går gennem livet alene.

     Flygtninge kan lære os noget om, at vi mennesker ikke er overladt til os selv. Der er mangt og meget her i livet, som vi ikke har kontrol over, og som vi må lægge højere op. Og somme tider er der kun troen tilbage. Måske er den så lille som et sennepsfrø. Men selv den slags tro, der end ikke magter at håbe, er alt nok.

     En af de største udfordringer til os i dag er ikke at tabe blikket for det enkelte menneskes værdi. Uanset livsvilkår og opholdsgrundlag er ethvert menneske er en ny historie, der bærer Guds fingeraftryk. Lad os lytte opmærksomt og respektfuldt. Og lad os bede om det troens blik, der ser storheden i det enkelte menneske på vores vej.  

Birthe Munck-Fairwood