Juni 2013

Ved pinsens gudstjenester blev der læst bibeltekster højt på mindst 38 forskellige sprog i folkekirker ud over landet. Størstedelen af de mange læsere var herboende kristne nydanskere eller asylansøgere, der læste på deres modersmål. Nogle også medvirkede med sang og musik fra hjemlandet. Flere steder inviterede menighedsrådet efterfølgende på international pinsefrokost. Der blev læst på andre sprog end dansk i mindst 20 kirker.