Januar 2013

Se billeder fra international gudstjeneste i Københavns Domkirke i anledning af Helligtrekonger.

I København markerede kristne migranter Helligtrekonger med en international gudstjeneste i domkirken i samarbejde med Danske Kirkers Råd, Natkirken og Tværkulturelt Center fredag den 4. januar. Ved gudstjenesten, der samlede omkring 100 deltagere, medvirkede repræsentanter for migrantmenigheder fra Asien, Afrika, Mellemøsten og Europa med tekstlæsninger, sang og bønner på dansk, engelsk, fransk og kinesisk.

Ifølge Matthæusevangeliet kom de vise mænd fra Østerland – det nuværende Irak? – med gaver til Jesusbarnet, og derfor markerer Helligtrekonger ifølge den kristne traditionen det tidspunkt, hvor Kristus blev åbenbaret som verdens frelser på tværs af kulturelle forskelle.

Ved gudstjenesten prædikede biskop Peter Skov-Jakobsen, og violinist Jinyu Ling spillede kinesisk soloviolin.

Inden gudstjenesten serverede den kaldæiske menighed i Søborg irakisk biryani i Rotunden.