Marts 2014

"Vi kan ikke spole tiden 50 år tilbage. Danmark bliver aldrig igen et homogent samfund. Vi lever i en migrationstid og skal fremover dele hverdag med indvandrere og flygtninge, der er kommet hertil fra hele verden. Der er ingen vej udenom."

Se billeder

Det sagde docent Jan Opsal fra Misjonshøgskolen i Stavanger, der var en af hovedtalerne på Tværkulturelt Centers forårskonference i København den 21.-22. marts med temaet Kommet for at blive: Migration, marginalitet og håb i eksil. Konferencen samlede godt 100 deltagere fra hele landet, der til sammen repræsenterede over 20 lande og en mangfoldighed af sprog, kulturer og kirketraditioner.

 

Konferencens tema blev perspektiveret bibelsk og aktuelt med anderledes vinkler af den anglikanske archdeacon (assisterende biskop) i London John Perumbalath i tre bibeltimer om migranter og migration. Den indiskfødte teolog understregede, at alle kristne er pilgrimme på fælles rejse gennem livet.

     "Vi er alle undervejs. Ingen af os er ankommet. Derfor må vi som etablerede kirkesamfund være villige til at lade sig udfordre og forandre i mødet med vore dages migranter. Gud rejser sammen med den enkelte migrant. Alle er de en del af Guds plan. Ingen migrant er forladt af Gud."  

 

Mellem konferencens hovedoplæg fortalte tre herboende nydanskere fra Myanmar, Zambia og Kina levende og erfaringsnært om forældreroller i et nyt land. De livskloge personlige beretninger om nydanske forældres glæder, sorger og bekymringer fik megen positiv feedback fra deltagerne.

 

Desuden bød konferencen på musikalske indslag ved en kinesisk violinist, en svensk/israelsk duo, et østafrikansk kor og en amerikansk operasanger med flere, og kunstnere fra Rusland, Filippinerne og Zimbabwe udstillede malerier og litografier.