September 2014

Med andre øjne: Migranters møde med folkekirken                                                                                    

Migrantåbne menigheder

- Tips og idéer

Tværkulturelt Center 2014

52 sider - 60 kr.

 

De mange portrætter er et levende galleri af til tider overraskende historier og er oplagt inspiration for både kirkens ansatte, præster, menighedsråd, kirkegængere og (andre) nydanskere.”    

Dorte Kappelgaard

Udviklingskonsulent, Kirkefondet

Hvad skal der til, for at migranter føler sig hjemme i folkekirken? Med denne udgivelse ønsker Tværkulturelt Center at inspirere flere sognemenigheder til at invitere nydanskere ind i folkekirken.

Hæftet samler 18 herboende migranters iagttagelser og erfaringer fra mødet med den danske folkekirke og giver ny viden om, hvad der skal til, for at migranter føler sig velkomne i folkekirken og vælger at engagere sig. Det er vores håb, at undersøgelsen vil inspirere flere menigheder til at opsøge nyankomne flygtninge, asylansøgere og andre migranter og videreudvikle eksisterende relationer.

I hæftets sidste del er samlet idéer og gode råd, som menigheder kan gøre brug af for at få kontakt med migranter, inddrage dem i kirkens liv og måske afprøve nye tiltag. Her findes også aktuel udlændinge­statistik samt en oversigt med eksempler på tværkulturelle tiltag i udvalgte kirker/sogne i ni stifter.

Ved at gøre det muligt og attraktivt for flere nydanskere at få et tilhørsforhold til folkekirken og måske blive medlemmer, vil folkekirken stå bedre rustet som majoritetskirke i et stadig mere mangfoldigt samfund.

Undersøgelsen inddrager erfaringer fra alle stifter og udgives med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond og Y´s Men Region Danmark.