Maj 2015

Velbesøgte InspirationsDage i Middelfart samlede præster og ledere fra 30 migrantmenigheder 
Se fotos

Nysgerrighed, medleven, bøn for verdens migranter og nødlidende - og masser af livsglæde: Der blev lyttet opmærksomt, bedt, sunget, klappet og grinet meget, da herboende migrantpræster og menighedsledere med rødder i 25 lande for sjette gang var samlet på Brogården i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien for at dele erfaringer og visioner om at være menighed i Danmark. Fra det indholdsmættede program kan nævnes bibelrefleksion ved forfatter Ingeborg Kappelgaard, oplæg ved universitetslektor Hans Raun Iversen om danskernes tro, folkekirken og mission i Danmark, og foredrag ved psykolog Olu Robbin-Coker om præsteliv og stresshåndtering. Derudover var der rig lejlighed til at fejre livet i al dets brogede mangfoldighed hen over de to døgn i naturskønne omgivelser ved Lillebælt.  

 

Næste generation

Personlige beretninger blev der også plads til. Miriam Munksgaard og Madou Kouassie-Zessia (født i Elfenbenskysten) fortalte om, hvordan en opvækst med flere kulturer har præget deres kristne identitet og kulturelle tilhørsforhold. Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt - og ønskeligt - at fastholde flerkulturelle unge i migrantmenighedernes eksilkultur. Har de unge brug for noget andet og mere for ikke at miste deres kristne tro i Danmark? For mange migrantmenigheder er det presserende spørgsmål.      

 

Forventninger til folkekirken

Konferencen sluttede med et veloplagt oplæg ved Mogens Mogensen, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, om hvorfor folkekirken interesserer sig for migrantmenigheder. Under den efterfølgende livlige debat bød migrantpræster ind med deres forventninger til folkekirken. Ikke overraskende stod lån af lokaler højt på ønskelisten. Men flere understregede, at de ikke kun ønsker at modtage, men også at bidrage til folkekirkens liv og vækst. Som en afrikansk præst udtrykte det: ”Folkekirken er som en sovende kæmpe. Vores vision er at vække kæmpen!”

 

Bøn og samhørighed 

De godt 60 deltagere kom både fra hele verden og fra hele Danmark - Brønderslev, Farsø, Skive, Ringkøbing, Skjern, Ølgod, Aarhus, Horsens, Vejle, Kolding, Odense, Fåborg, Holbæk, Hillerød, Skælskør, Ølby, Avedøre, Ishøj og København. Men midt i mangfoldigheden af trosudtryk oplevede deltagerne en stærk samhørighed om den fælles kristne tro, der ikke mindst kom til udtryk ved den afsluttende nadvergudstjeneste, hvor alle forenedes i bøn for verdens brændpunkter - og for hinanden og de mange udfordringer fremover som Guds mangfoldige menighed i Danmark.      

 

InspirationsDagene var arrangeret i et netværkssamarbejde mellem Danske Kirkers Råd, Apostelkirken, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der var tovholder. 

 

Præsternes ophold blev betalt af stiftsudvalg, menighedsråd, Den Katolske Kirke og Baptistkirken m.fl.