Maj 2017

"It was a beautiful experience and a splendid weekend!"
Afrikansk menighedsleder

"Super godt program! Jeg har fået viden, erfaring og nye venner
fra mange forskellige kulturer."       
Præst fra asiatisk menighed

Se billeder

Rum for møder og livgivende samtaler. Fællesskab og nye netværk. Inspirerende, berigende, opmuntrende, festligt og lærerigt. Det er nogle af de ord, deltagerne finder frem, når de fortæller om dette års konference for migrantpræster og menighedsledere i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

De godt 70 deltagere kom fra 23 nationer og repræsenterede alle de større kirkesamfund fra den assyriske og den eritreansk-ortodokse kirke til den katolske kirke og et bredt spektrum af evangeliske/protestantiske/pentekostale menigheder, herunder  også fællesskaber for nykristne iranere. Men midt i forskelligheden havde deltagerne det til fælles, at de alle er præster/ledere i migrantmenigheder og oplever mange af de samme udfordringer på tværs af sprog, kulturer og kirketraditioner.    

 

På konferencen var der rig lejlighed til at dele erfaringer og visioner, lære af hinanden og fejre mangfoldigheden.  

"I begyndelsen forstod vi kun Jesus, amen og halleluja!" Sådan beskrev en nepalesisk deltager det første møde med en dansk menighed for flere år siden. I dag er en større gruppe nepalesiske flygtninge en integreret del af den danske menighed, hvor de trives i et gensidigt berigende fællesskab med plads til flere sprog og kulturer. 

Netop gæstfrihed, respekt og samarbejde på tværs af kirketraditioner var et af konferencens hovedtemaer. For vi behøver hinanden. Migranter og deres menigheder har en vigtig funktion i kirkelivet i Danmark. Som biskop Elof Westergaard udtrykte det: "Folkekirken kan lære noget af jer om fællesskab og frimodighed. I kan hjælpe os med at aflægge lidt af vores danske blufærdighed. At se på jeres menigheder er med til at give os tro på fremtiden."  


Tålmodighed og teamwork er nøgleord i alt kirkeligt arbejde. Det blev understreget i to hovedforedrag over Paulus´ første brev til menigheden i Korinth ved den tidligere vice principal for Westminster College i Cambridge, John Proctor. Man høster ikke samme dag, som man sår. Måske vil andre en dag høste det, vi har sået. Vi skal gøre vores bedste for Gud, men det er Gud, der giver væksten. Han er midt iblandt os i vores menigheder uanset hvad. - Rundt om i salen blev der smilet og nikket bekræftende.    

I et oplæg om migration og gæstfrihed mindede indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen om, at i den fremmede er det Kristus selv, der møder os. Den fremmede er både et menneske, der har brug for kirkens omsorg og fortalervirksomhed, og den absolut anden - Guds repræsentant, som kirken altid må byde velkommen. Han sluttede med et citat af den canadiske katolske teolog Jean Vanier: "Could it be that the person we reject is the person who could bring us healing?"

Præsternes ophold var betalt af stifter, sognemenigheder, Baptistkirken i Danmark, den katolske kirke, Chr. P. Hansen og Hustrus Fond samt Økumenisk Fond. Det er niende gang, der blev afholdt InspirationsDage for migrantpræster.