Præsten sagde velkommen
(Nyt på tværs 2-2009)

”Besøget var helt spontant. Pludselig stod klassen uden for kirkens dør, så jeg gik ud og sagde ”välkommen in” og spurgte, om de havde lyst at se kirken. Læreren fortalte, at det var arabiske skolebørn fra en dansk skole, og at de gerne ville se vores kirke.

Jeg viste dem kirken og fortalte om alteret, døbefonten og prædikestolen - og at kirken er orienteret mod øst. Børnene konstaterede, at moskéen er vendt mod Mekka og kirken mod Jerusalem. Jeg fortalte, at vores svenske kirke er vigtig for mange svenskere, som ønsker at beholde deres kulturelle identitet og sprog i Danmark. Det var noget, børnene forstod fra deres egen baggrund - at kulturel identitet, sprog og religion er vigtige dele af vores personlighed i et mangereligiøst samfund, som vi kalder det på svensk. De tog mange kort fra vores gratisbord og syntes, at kirken var interessant at se. Inden de gik, bød jeg på en nybagt svensk bolle, hvilket de satte stor pris på. Vi oplevede det meget positivt at møde disse muslimske børn i vores kirke. ”
Thomas Stoor, præst ved den svenske Gustafskyrkan på Østerbro