Stor søgning til Internationalt Kristent Centers tilbud til udlændinge i København
(Nyt på tværs 3-2003)
Stadig flere udlændinge ud over landet kan berette om, at de har lært dansk i kirken, som de kalder missionshuset Bethesda på Israels Plads i hjertet af København. Her har Internationalt Kristent Center, der er en del af Indre Missions tværkulturelle arbejde, de sidste ni år tilbudt gratis danskundervisning for flygtninge, asylansøgere og andre udlændinge. - Da en ny sæson startede i begyndelsen af august, summede det igen af liv fra hele verden bag de tykke røde mure.

Morten Terp Randrup er leder af Internationalt Kristent Center (IKC) og fortæller, at godt 200 udlændinge fra 66 forskellige lande foreløbig har deltaget i undervisningen siden januar.

     - Nogle kommer kun en enkelt gang – andre mange gange. Men i løbet af et år er det er rigtig mange, der får en kontakt med kirken gennem det her. Omkring en tredjedel er muslimer. Halvdelen har en kristen baggrund, og den sidste gruppe er alt muligt andet.  

     At IKCs tilbud om gratis danskundervisning er med til at dække et reelt behov, giver mange deltagere spontant udtryk for.

     - Deltagernes feedback er bare så livgivende, siger tværkulturel rådgiver Ingrid Smidt, der er leder af danskundervisningen. Den 51-årige tidligere Liberia-missionær har været ansat på IKC siden 1999 og fortæller, at også de danske frivillige oplever danskundervisningen som meget meningsfuld.

     - Nogle giver i den grad udtryk for, at de er glade for at være her, og at de får så meget igen. Det er ikke noget med, at nu skal vi hjælpe de her små stakler. Gennem undervisningen får de indblik i nogle menneskers liv, som gør noget ved dem.

 

Læste på internet

Selv om det kun er anden gang, at Erika Dimentova deltager i undervisningen på IKC, går hun hjemmevant ind og sætter sig ved et af de sorte borde - og bliver straks budt velkommen med et "Hej Erika!" Den 28-årige sygeplejerske fra Litauen kom til Danmark i juli og har søgt om familiesammenføring med sin danske mand, som hun blev gift med i foråret. Hun har ikke tidligere haft kontakt med kirken men læste om IKCs gratis danskundervisning på internet.

     - Jeg kan godt lide atmosfæren her. Vi synger og leger som en del af undervisningen. Det gør det lettere at huske nye ord. Jeg vil meget gerne lære dansk, men før jeg får opholdstilladelse, kan jeg ikke gå på de officielle sprogkurser, forklarer Erika, der i forvejen taler russisk, litausk og engelsk.

     Lidt senere kommer Silvia ind ad døren. Hun er fra Latinamerika, 30 år og uddannet ingeniør. Silvia fortæller, at hun har boet i Danmark i ni måneder og gået til dansk på IKC siden februar. Også hun venter på svar på en ansøgning om familiesammenføring med sin mand, der er dansk statsborger.

     - Da jeg kom til Danmark, ville jeg gerne lære dansk med det samme. Men det var meget svært at finde et sted. En dag fik min mand øje på et skilt uden for kirken her, hvor der stod, at der var gratis danskundervisning. Jeg kan godt lide at komme her. Det er meget afslappet. Jeg har også fået to veninder, som jeg mødes med uden for undervisningen, fortæller hun.

 

Fællesskab

Umiddelbart er der ikke meget, der viser, at danskundervisningen er et kirkeligt arbejde. Men Ingrid Smidt er sikker på, at alle ved det.  

     - Det kristne er her bare. Vi hører fra folk, at de oplever det. Mange tror, at huset her er en kirke. For os handler det ikke om stereotype ting, der skal kunne ses og mærkes, men om at give folk en oplevelse af, at her kan de komme som dem, de er, uanset hvilken tro og hvilke papirer, de har. For mig er mission stærkest i fællesskabet med mennesker. Vores fællesskab skabes af de mennesker, der kommer her, under de rammer, vi giver. Herudfra kan folk så blive en del af andre fællesskaber, hvis de ønsker det.

     - Folk kommer både for at lære at tale dansk og for det gode samvær. Mange er ufattelig motiverede. De er fløjtende ihærdige og befinder sig samtidig i en situation, hvor de er i stand til at lære. Andres livssituation er så svær, at der er alt for meget, der blokerer. Men de kommer alligevel og hjælper hinanden med at holde fast i, at det er godt at komme, også selv om man har en dårlig dag, fortæller Ingrid.

 

Umenneskeligt

Hun har meget svært ved at skjule sin frustration over de seneste års mange stramninger på udlændingeområdet.

     - I vores arbejde møder vi de mennesker, som det går ud over. Vi kommer tæt på folk og ser lettelsen i krop og sjæl og øjne, når en asylansøger får asyl. Selvfølgelig skal der være regler. Men nogle regler er simpelt hen ikke menneskelige. Det er hamrende uretfærdigt, når for eksempel en egyptisk mor til to børn, gift med en dansk statsborger, for tredje gang får afslag på opholdstilladelse og skal forlade mand og børn. Eller når en flygtning får afslag på familiesammenføring på grund af manglende tilknytning til Danmark. Manden har jo ikke et andet land, hvor han kan rejse hen!

 

At turde være kristen

Morten Terp Randrup har som leder af IKC tænkt meget over, hvad det vil sige at være et tydeligt kristent arbejde. Den 29-årige cand.scient. fra Århus har tidligere arbejdet for kirkelige organisationer i Armenien og Mali og er nået dertil, at det ikke er de store ord og programerklæringer, der er vigtige.

     - Når man står over for folk, giver det sig selv. Så handler det for mig om at turde være den, jeg er - at turde være kristen. Hermed mener jeg for eksempel at turde spørge, om folk har lyst til at bede en bøn, når de har problemer, hvis det er naturligt for mig. Det handler om at tænke på den anden som et menneske, der så kan være kristen eller muslim. Der er så store forskelle inden for hver gruppe, at man alligevel ikke kan forudsige folks reaktioner. For nogle kristne er bøn noget meget naturligt. For andre er det meget uvant.

 

Masser af liv

Den daglige kontakt med mennesker fra alverdens lande, der ofte befinder sig i en turbulent periode i livet, påvirker medarbejdernes hverdag og gør IKC til en anderledes arbejdsplads. Selv om det kan være belastende, ser Morten det ikke som noget negativt.

     - Når vi får et personligt forhold til folk, bliver vi selv hevet med op og ned. Som medarbejdere er det forskelligt, hvor store udsving vore egne liv tager. Selv er jeg ikke den, der ryger allerhøjest op og ned, men det er sundt for mig at få lov til at føle noget. Det er ikke noget liv at afskærme sig for livet. Og her er masser af liv!

     Både Ingrid og Morten er grundigt trætte af mediernes ofte ensidige fokusering på ressourcesvage udlændinge. Morten uddyber:

   - Rigtig mange er utrolig ressourcestærke. Vi arbejder meget med, hvordan vi kan skabe rum for noget mere - på fælles præmisser. Det handler ikke bare om flere tilbud fra vores side, men om mere samvær, mere fællesskab og mere gensidig inspiration - hvad form det så end måtte tage.

- - -

Dagens undervisning er ved at starte. Formiddagsholdet er kun for kvinder, og denne torsdag er 16 mødt op. De kommer fra Sydamerika, Mellemøsten, det tidligere Sovjet og Østeuropa. Der gives gensynsknus, snakkes, grines og skænkes te og kaffe, inden alle retter opmærksomheden mod Majken Rokni, IKC medarbejder og ansvarlig for det indledende musikalske indslag. Teksten til en kort sang skrives på tavlen, og alle læser langsomt i kor de svære danske ord. Majken spørger, forklarer og gentager. Så sætter hun sig ved klaveret og synger for. Danskundervisningen er i gang.

 

Internationalt Kristent Center (IKC) er en del af Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og har fire ansatte og 10-15 frivillige. IKC blev oprettet i slutningen af 1980erne og tilbyder gratis danskundervisning to gange om ugen, café, rådgivning og fængselsbesøg i Sandholmlejrens lukkede afdeling m.m. IKC samarbejder med andre kirkelige organisationer/menigheder om middage på tværs, gudstjenester og tværkulturelle sommerlejre.