Folkekirke og migrantmenighed tilbyder spisning i private hjem

(Nyt på tværs 2-2010)

I Århus har danskere og nydanskere fra Christianskirken og Mar Mari's Assyriske Menighed de sidste to år holdt en række velbesøgte middage på tværs sammen. Menighederne står på skift for madlavningen. Sidste år blev modellen udvidet med tilbud om spisning i private hjem. Mange var med på idéen, og i dag har danske og assyriske familier lært hinanden at kende på en ny måde.

 

Giuliano Enwiya er kontaktperson i den assyriske menighed. Han er 25 år og arbejder som pædagogmedhjælper. Hans familie kom til Danmark som flygtninge fra Iran i 1985. Familien endte i Århus, hvor der også boede andre kristne assyrere, og fra starten har de været med i Mar Mari´s Assyriske Menighed, der i dag har over 400 medlemmer. Menigheden har gennem årene lånt lokaler til gudstjenester i folkekirker i Århus, men alligevel er det de færreste assyrere, der har danske kristne venner, fortæller Giuliano.

 - Da Christianskirken spurgte, om vi ville være med til at lave middage på tværs i kirken, sagde vi ja, fordi vi gerne ville styrke båndene til kristne danskere. Vi ville også gerne vide mere om, hvordan den lutheranske kirke fungerer. Samtidig ønskede vi at blive mere synlige i det danske samfund og gøre opmærksom på vores kirke. For de fleste danskere er vi et ukendt folkefærd. 

Efter knap to år har den assyriske menighed besluttet at fortsætte samarbejdet med den danske menighed.

- Vi mangler stadig at få flere unge til at komme fra vores menighed. Jeg kommer, fordi jeg er nysgerrig. Jeg kan godt lide at engagere mig og skabe bånd mellem assyrere og danskere - at sidde og tale om alverdens ting og lære hinanden at kende. Men de fleste assyriske unge har svært ved at kaste sig ud i noget nyt og mødes socialt med danske unge, når de ikke kender dem. Jeg blev meget glad og overrasket over, at der også findes nogle unge danskere, der interesserer sig for deres tro og gerne vil praktisere den. Det er vigtigt, at vi får kontakt, for vi kan lære noget af hinanden. Gennem mine danske venner i Christianskirken var jeg sidste år med på et stort stævne med workshops, debatter og lovsange. Vi var  700 unge. Det var rigtig fedt.  

 Giuliano fortæller, at en anden ringvirkning af middagene har været, at de unge på eget initiativ har lavet en mailingliste, hvor de inviterer hinanden til sociale aktiviteter som biografture og cafébesøg. Han  håber, at det med tiden vil føre til bedre kontakt mellem de unge i de to menigheder. 

 - I dag er de unges miljøer meget individualiserede. Man går efter karriere og nydelse i stedet for at tage hånd om fællesskabet. Vi vil gerne give nogle alternativer, hvor man kan opleve naturlig glæde ved at være sammen på tværs.

 
Private hjem
Idéen med middage i private hjem var inspireret af eksisterende spisegrupper ud fra kirken. Det fortæller  Daniel Ettrup Larsen, hjælpepræst ved Christianskirken og tværkulturel konsulent i Indre Mission. Tilbuddet blev givet ved en middag på tværs sidste forår, hvor man kunne skrive sig på en liste, hvis man havde lyst til at invitere en familie fra den anden menighed hjem til middag. Omkring ti familier/husstande fra hver menighed skrev sig på listen. Blandt dem var Giulianos familie.

- Formålet var at se, om vi kunne komme ud over det kirkelige og skabe nogle længerevarende forhold. Min familie spiste hos en dansk familie i Nordbyen. Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Vi snakkede om alt muligt. Senere besøgte familien os. Det er ikke mange gange, mine forældre har haft besøg af en dansk familie. De lærte lidt om vores madkultur og så, hvordan vi boede, og vi fortalte om vores familie og historie. Det er meget ærgerligt, at mange udlændinge ikke har den private kontakt med danske familier. 

 Giuliano håber, at flere danskere med tiden vil få større forståelse for de assyriske kristne.

-  Vi assyrere er et kristent folk. Vi interesserer os meget stærkt for kristendommen. For os er det ikke kun noget individuelt til personlig tro men noget, der rækker ud til hele den måde, vi lever på. Selv om vi har været forfulgt i over tusind år og er spredt ud over verden, holder vi fast ved vores kristne rødder.

Lavere tærskel
Når Christianskirken tog initiativ til middage på tværs trods en fuld aktivitetskalender og særdeles velbesøgte søndagsgudstjenester, var det ifølge Daniel Ettrup Larsen i erkendelse af, at der ikke var mange nydanskere i menigheden. Derfor opstod ønsket om at få kontakt med en migrantmenighed, der kunne være med til at nedbryde barrierer og udvide den danske menigheds horisont. Man blev enige om at kontakte den assyriske menigheds bestyrelse for at høre, om de var interesseret i et samarbejde.

- Vi blev meget positivt modtaget, så det var bare at gå i gang. Første gang kom der 80, så det var en stor succes. Også siden har vi været mange. Der kommer folk i alle aldre fra 0 til over 80 år - familier med og uden børn, unge og ældre. Middagene starter kl. 18 og slutter kl. 20.30, så også børnefamilier kan være med. Efter spisningen har vi haft forskellige konkurrencer ved bordene. En aften fortalte et panel af unge fra begge menigheder om at være ung og kristen i Danmark. Assyrerne har også fortalt om deres kirke.    

- Middagene er med til at gøre tærsklen mellem danskere og nydanskere lidt lavere. Ikke alle nydanskere er muslimer. Vi ville gerne vise, at der er andre kirketraditioner end den lutherske. Når man mødes til en middag, er det nemmere at tage skridtet til at snakke og få lært hinanden at kende. Og når man først har mødt hinanden, er skridtet heller ikke så stort til at besøge hinanden. For nogle af assyrerne var første gang, de fik en invitation til at spise middag i et dansk hjem, selv om de havde boet her i 15 år. Det er meget tankevækkende.

BMF