Unge færinger søger fællesskab i menighed på Amager

(Nyt på tværs 1-2011)
Det er søndag formiddag. Stemningen er hyggelig og afslappet i den ældre nyrenoverede villa på Birmavej på Amager, hvor den færøske frikirke Kristnastova er ved at gøre klar til gudstjenesten kl. 11. Denne søndag er vi omkring 50 færinger - de fleste unge familier og studerende. Taleren er på besøg fra frikirken Ebenezer i Tórshavn sammen med sin kone. Alt foregår på færøsk. Som færing føler jeg mig veltilpas. For en kort tid er jeg tilbage i min barndoms kirke på Færøerne.

Efter gudstjenesten, der varer halvanden time, er der kaffe og frokost. Jeg falder i snak med talerens kone, der fortæller, at hun ofte er i Danmark og godt kan lide at komme i Kristnastova. Hun ser den færøske menighed som både et socialt, kulturelt og åndeligt sted. Bagefter kommer Susan Berghamar, der er medstifter af Kristnastova og stadig aktiv medarbejder, og hilser på. Hun fortæller om menighedens start:
- Da min mand og jeg i 1973 kom til Danmark, mødte vi mange unge færinger, der lige var kommet og følte sig ensomme. De syntes, det var svært at skulle starte i en ny menighed og få et nyt netværk. Derfor begyndte vi at holde gudstjenester på færøsk hjemme hos os fredag aften. Her kunne de komme og møde andre færinger.

 

Transithal
Kristnastova ledes i dag af et yngre færøsk ægtepar, Dora og Niels Pauli Nónstein, der har boet i Danmark
ad flere omgange, senest siden 2007. De fortæller om menigheden frem til i dag:
- Først i 1989 blev Kristnastova en egentlig menighed med gudstjeneste og nadver søndag formiddag. Samtidig fortsatte fredagsgudstjenesterne, hvor der stadig kommer 60-80. Vi vil opmuntre færinger at holde fast ved troen og ved kristne fællesskab, mens de er I Danmark. Hos os er kirkekulturen mere som på Færøerne.
- I dag er de fleste unge studerende, der lige er flyttet til Danmark fra Færøerne. Nogle bliver længe nok til at blive gift og få børn. Mange flytter hjem igen, når de har afsluttet deres uddannelse, og nye kommer hertil. På den måde er der hele tiden stor udskiftning i menigheden. Kristnastova kan ses som en slags transisthal, hvor folk lige er kommet, nogle bliver nogle år, og andre rejser videre.

 

Gudstjeneste for alle
Selv om Kristnastova er en ung menighed, lægger Dora og Niels Pauli vægt på, at gudstjenesterne er for alle, og forsøger at lægge stilen og menighedens øvrige aktiviteter derefter.
- Nogle gange om året har vi sammenkomster for de lidt ældre herboende færinger, som normalt kommer I andre frikirker. En gang om måneden er der bønnemøde, hvor forskellige emner bliver lagt frem. Vi har også en årlig menighedslejr. I september holder vi hyggeaften for unge, der lige er flyttet til Danmark, med sjove indslag om, hvad de kan forvente i mødet med det danske samfund. For selv om Færøerne officielt er en del af Danmark, giver mange færinger udtryk for, at de føler sig anderledes end danskere. Dora Nónstein svarer bekræftende på spørgsmålet, om færinger føler sig som
udlændinge I Danmark.
- Ja, det vil jeg sige. Vi har en anden kultur og et andet sprog. Selv om vi lærer dansk i skolen på Færøerne, gennemgår de fleste færinger en proces, når de kommer til Danmark, inden de falder til i det danske samfund. Mange har stadig en færøsk accent, når de taler dansk, selv om de har boet her i flere år.

 

Fremtiden
Derfor vil der også fremover være brug for færøske menigheder i Danmark, mener lederparret.
- Vi kan stadig se et behov for et sted, hvor unge studerende, der kommer til Danmark fra Færøerne, kan mødes. For mange, der ikke har deres færøske familie hos sig, bliver menigheden som en slags sekundær familie. Så det arbejde, vi laver nu, regner vi med at fortsætte. Hvordan fremtiden kommer til at se ud, ved vi ikke, men der vil også fremover være behov for et indbydende og relevant kristent sted for unge færinger I København.

 

Kristnastova er en selvstændig færøsk frikirke med eget kirkecenter på Amager. Kristnastova har eksisteret siden 1973 og holder gudstjeneste på færøsk fredag kl. 20 og søndag kl. 11. Menigheden støttes økonomisk
af lignende frikirker og privatpersoner på Færøerne.
Se www.kristnastova.dk
Eileen Bech, 3K studerende.