Glimt fra InspirationsDage for migrantpræster
(Nyt på tværs 3-2010)

Vær nysgerrige og tag hinanden alvorligt som kristne mennesker. Sådan lød opfordringen, da biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, holdt oplæg for 45 migrantpræster og menighedsledere på årets InspirationsDage i Middelfart i juni.

Konkret opmuntrede biskoppen nydanskere til at gå i dialog med folkekirkens medlemmer.

     - Tilbyd at komme ud til arrangementer i folkekirken og fortælle om jeres måde at være kristne på. I folkekirken kan vi få vældig megen inspiration fra folk med andre traditioner og måder at udtrykke evangeliet på, sagde biskoppen og understregede, at andre kulturer ofte kan få øje på ting, vi selv har glemt eller overset.

     - Det er vigtigt med samarbejde, så folkekirken kan blive inspireret af kristendom, der er formuleret på et andet kulturelt grundlag end det danske. Kun gennem mangfoldigheden af kulturer udfoldes kristendommens potentiale. En af folkekirkens kvaliteter er dens teologiske rummelighed. Nu skal den suppleres med kulturel rummelighed. Det er mit ønske, at folkekirken må tage imod den udstrakte hånd til samarbejde, som vi møder hos jer, sluttede biskoppen.

     Biskoppens ord blev noteret med glæde af mange migrantpræster. For samtidig med at de nye menigheder ønsker at bevare deres identitet og kulturelle særpræg, vil mange gerne samarbejde med folkekirken og andre kirkesamfund i Danmark.

     På konferencen stod det dog klart, at en mere formel tilknytning af ikke-lutherske migrantmenigheder til folkekirken vil kræve et betydeligt forarbejde med kortlægning af teologiske, juridiske og praktiske problemer. Derfor var der enighed om i første omgang at lade samarbejdet vokse ud af konkrete erfaringer med møder på tværs. På konferencen blev der præsenteret en række modeller for velfungerende samarbejde fra spisefællesskaber til private middagsinvitationer, fælles gudstjenester, udveksling af prædikanter og inspiration til børnearbejde. Det blev understreget, at netop gennem det konkrete sam­arbejde opbygges den gensidige tillid, som er en afgørende forudsætning for eventuelt mere formaliserede strukturer for samarbejde.

     En arbejdsgruppe vil arbejde videre med at beskrive eksisterende modeller, identificere juridiske stopklodser og komme med forslag til mulige løsninger.  

     InspirationsDagene var arrangeret af Danske Kirkers Råd, Apostelkirken Vesterbro, Church of Love, Kirkernes Integrations Tjeneste, den internationale menighed International Christian Community og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

BMF