Tidligere finansrådgiver blev præst for migrantmenighed

(Nyt på tværs 2-2013)

Da Jacques Musungay Kalala for 12 år siden kom til Danmark som politisk flygtning fra DR Congo, kendte han meget lidt til Danmark. Hvis den fransktalende økonom og tidligere finansrådgiver selv havde kunnet bestemme, var han endt i Frankrig eller Belgien, hvor der ikke havde været sproglige barrierer. Men som flygtning vælger man ikke, hvor man vil flygte hen. Man skal bare væk, siger Jacques Musungay Kalala, der for fire år siden startede en international menighed på Sydsjælland.    

Til daglig arbejder han med salg og markedsføring i fransksprogede lande i en sydsjællandsk virksomhed, der fremstiller højteknologisk formværktøj. I fritiden er han præst for en fransksproget migrantmenighed, der siden marts har holdt gudstjenester i Ølby Kirke ved Køge.

     Jacques Musungay Kalalas curriculum vitae er længere end de flestes. Han voksede op i hovedstaden Kinshasa i det centralafrikanske land DR Congo som den ældste af fem søskende. Faren var arkitekt, og det var en selvfølge, at den velbegavede søn skulle have en videregående uddannelse. Med årene blev det til flere universitetsgrader i økonomi og jura og en phd i afrikansk udviklingsforskning. Han har undervist og forsket ved universiteter og højere læreanstalter i DR Congo og Senegal og været rådgiver for ministerier. I Danmark fik han sin første ansættelse som ekstern lektor i fransk på Københavns Universitet, mens han stadig var asylansøger. Siden har han i kortere perioder undervist i netøkonomi på Copenhagen Business School og i fransk og historie på et københavnsk gymnasium. Da det viste sig svært at finde et job, der matchede hans faglige kvalifikationer, tog han en dansk uddannelse som procesoperatør.  

     Med til historien hører, at den højtuddannede afrikaner kommer fra et land, hvor der siden selvstændigheden fra Belgien i 1960 - det år han blev født - har været mere eller mindre konstant borgerkrig. I 1997 indtog oprørsstyrker hovedstaden Kinshasa - en storby med over syv millioner indbyggere. Præsidenten flygtede, og siden har landet været skueplads for fortsatte kampe mellem regeringshæren og oprørsbevægelser.      

 

Startede menighed

Jacques Musungay Kalala taler ikke gerne om fortiden. I dag er den tidligere flygtning dansk statsborger, og familiens fremtid er i Danmark. Hans kone Nicole er social- og sundhedshjælper på et plejehjem på Frederiksberg. De fire hjemmeboende børn, datteren Merveilles (20) og sønnerne Luc (19), Henoc (16) og Jack (14), har travlt med skole og uddannelse. Om søndagen tager hele familien i kirke i den menighed, Jacques startede for fire år siden.  

     - På et tidspunkt følte jeg meget stærkt, at jeg havde fået noget af Gud, som jeg skulle give videre til andre. Gud havde givet mig en stor opgave. Det var som om noget brændte i mit hjerte, fortæller han.

     Familiens kirkelige baggrund var en pinsekirke i hjemlandet. I Danmark kom familien i en årrække i en engelsksproget afrikansk menighed i København. Nu følte Jacques, at tiden var inde til at starte en menighed, hvor sproget var fransk - men med dansk oversættelse, så børnene, der voksede op her, og andre interesserede kunne følge med. For han ville ikke kun at være præst for afrikanere.

   - Det handler om, at flere mennesker skal høre om Jesus. Det er nemmere at høre og føle Helligånden på sit eget sprog. Derfor bruger vi både fransk og dansk, forklarer han.      

   - I starten var vi omkring 30 personer. De fleste var fra Congo, men der var også danskere og andre nationaliteter. Vi fik lov at låne Nordskov Kirkecenter i Haslev, hvor vi har boet siden 2008. Men da kirkecentret skulle sælges, havde vi brug for et andet sted. Jeg søgte på internet og fandt Ølby Kirke. Jeg kunne se, at det var en stor kirke, der lå tæt ved en station. Mange i vores menighed kommer fra København og Køge Bugt området, så det var vigtigt at finde et centralt sted. Jeg ringede til præsten, og vi mødtes og snakkede. Det endte med, at vi fik lov at låne et lokale i kirken søndag eftermiddag. Vi siger mange tak til præsten og menighedsrådet.    

     I den afrikanske menighed er fri bøn og lovsang en vigtig del af gudstjenesten, der varer omkring to timer.

     - Vi er lidt anderledes end en dansk kirke. I vores kirke deltager menigheden aktivt og siger Alleluia og Amen! Vi klapper og synger og bruger trommer, guitar og keyboard. Det er lidt livligere hos os end i folkekirken, siger han med et glimt i øjet.  

 

Ægteskabsrådgivning

Da Jacques Musungay Kalala bliver spurgt, hvad menigheden er god til, svarer han efter en kort tænkepause:

     - Jeg tror, vi er gode til at prædike, undervise og hjælpe mennesker. Vi vil gerne have flere aktiviteter, men vi er lige startet i her i Ølby og har ikke penge. Hos os får præsten jo ikke løn, tilføjer han og forklarer, at han gerne vil tilbyde menigheden ekstra kristendomsundervisning, ligesom han og hans kone i flere år har tilbudt kristen ægteskabsrådgivning.

     Som mange nydanske menigheder har menigheden i Ølby tilknytning til en moderkirke i hjemlandet. Resurrection International Christian Center er en voksende afrikansk pentekostal kirke, der startede som en husmenighed i Kinshasa i 1991 og i dag har omkring 10.000 medlemmer og afdelinger i blandt andet Angola, Frankrig og nu også Danmark. For to år siden blev Jacques Musungay Kalala ordineret som præst i kirken af en gæstepræst fra hjemlandet.    

 

Samarbejde

Efter 12 år i Danmark er den congolesiske præst klar over, at det ikke at let at få danskere i kirke.

     - Danskerne tænker, at kirken er for gamle mennesker, og at folk i Afrika kun går i kirke, fordi de er fattige. Men hvorfor går de så i kirke i USA, spørger Jacques Musungay Kalala.      

     - Vi vil gerne samarbejde med den danske menighed. Måske kan vi hjælpe hinanden, hvis vi lærer hinanden at kende. Sprog og kultur er en udfordring for os. Det er svært for udlændinge at forstå dansk kultur. Danskerne er meget private. Men selv om vi er forskellige, er det den samme Jesus, vi tror på. Gud er Gud - ikke afrikaner eller dansker.

BMF