Oversigt: Migrantmenigheder i Danmark (2024)

Definition: Ved "migrantmenighed" forstås her en kristen menighed på mindst 10 voksne,
der jævnligt holder gudstjeneste eller lignende på et andet sprog end dansk ved en præst/leder,
der ikke er født i Danmark.

I denne oversigt er menighederne opdelt efter geografisk oprindelse og gudstjenestesprog:

Denne oversigt er ikke fuldstændig.
Rettelser og oplysninger om migrantmenigheder og -fællesskaber, der ikke er med i oversigten,
modtages meget gerne på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 3536 6535.

Tegnforklaring

Adv. Syvende Dags Adventistsamfundet
Angl. Anglikansk kirke
Ap. Apostolsk kirke
Bapt. Baptistkirke
Ev. Evangelikal
F Folkekirken
Int.den. Interdenominational
K Katolsk kirke
Luth. Luthersk kirke
Met. Metodistkirke
Missf. Evangelisk Frikirke i Danmark (Tidl. Missionsforbundet )
Orient. Orientalsk kirke
Ortod. Ortodoks kirke
Pent.  Pentekostal
Pi. Pinsekirke
Reform. Reformert kirke
Uafh. Uafhængig
Karism. Karismatisk
* Tilknyttet (moder)kirke / kirkeligt netværk i udlandet

A: Anerkendt trossamfund:

Før 1. januar 1970 blev godkendelse af et trossamfund givet som en anerkendelse af trossamfundet ved kongelig resolution. I alt 11 trossamfund er anerkendt ved kongelig resolution. Efter 1970 blev trossamfund ikke betegnet som anerkendte men som godkendte trossamfund. Med lov nr. 1533 af den 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken, der trådte i kraft den 1. januar 2018, blev den hidtidige opdeling mellem anerkendte og godkendte trossamfund ophævet. Det betyder, at den samlede betegnelse for trossamfund, der har opnået anerkendelse i Danmark i dag er ”anerkendte trossamfund”.