Links - Danmark

Tværkulturelt kristent arbejde

www.asylsamarbejde.dk

Hjemmeside for Folkekirkens Asylsamarbejde under Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

www.danmission.dk

Hjemmeside med omtale af bl.a. Mødestedet  - Kirkernes Indvandrerarbejde på Vesterbro og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

www.dlm.dk/integrationstilbud

Hjemmeside for Luthersk Missions tværkulturelle arbejde ud over landet, herunder ressourcematerialer og nyttige links.

www.imta.dk

Hjemmeside for Indre Missions tværkulturelle arbejde Internationalt Kristent Center i København og Århus og øvrige landsdækkende tiltag.

www.religionsmoede.dk

Hjemmeside for stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde.

www.kfs.dk

Hjemmeside for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) med link til internationalt studenterarbejde i Danmark. Link to home page in English for international students.

www.kit-danmark.dk

Hjemmeside for Kirkernes Integrations Tjeneste. Medlemskirker: Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Frelsens Hær, Metodistkirken, Missionsforbundet og pinsekirker m.fl.

www.sat7.org

Hjemmeside for den kristne arabisksprogede TV-kanal Sat7, hvis programmer bl.a. kan ses i Danmark. Programmerne er produceret af kristne fra Mellemøsten.

Netressourcer

www.refugees.dk

Hjemmeside med fakta om asylansøgere og flygtninge, asylprocedure, baggrund og nyheder oprettet af foreningen Refugees Welcome, der også har rådgivningstjeneste. Opdateret, overskuelig, velinformeret og lettilgængelig information.

www.sameksistens.dk

Netavisen Sameksistens redigeret af journalist Bent Dahl Jensen. Velinformeret og opdateret hjemmeside, der indeholder nyheder og baggrundsinformation om asylansøgere, flygtninge, indvandrere, integration, udlændingepolitik, religion og sameksistens. 

www.intercultural.dk

Hjemmeside redigeret af konsulent Mogens Mogensen. En omfattende og opdateret netressource for interkulturelle og interreligiøse studier i Danmark og internationalt.

www.biblebooks.dk

Netbutik med bibler, ny testamenter og kristne bøger på 22 sprog

www.bazart.dk

Elektronisk kunstnerkatalog over kunstnere bosiddende i Danmark fra bl.a. Afrika, Asien, Latinamerika. Mellemøsten og Østeuropa - oprettet af Dansk Flygtningehjælp og BiblioteksCenter for Integration.

Andre organisationer, der arbejder med flygtninge/indvandrere

www.drc.dk

Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Flygtningehjælpen har et omfattende netværk af frivilliggrupper ud over landet.

www.redcross.dk

Dansk Røde Kors´ hjemmeside med bl.a. oversigt over asylcentre drevet af Røde Kors.

www.amnesty.dk

Amnesty Internationals danske hjemmeside

www.drcenter.dk

Hjemmeside for Dokumentations- og Rådgivningsscenteret om Racediskrimination (DRC)

www.dignityinstitute.dk

Hjemmeside for Dansk Institut mod Tortur (tidl. Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre)

www.cett.dk

Hjemmeside for Center for Traume- og Torturoverlevere

www.refugees.dk

Hjemmeside for foreningen Refugees Welcome, der blandt andet har rådgivningstjeneste for asylansøgere.

Kristendom

www.bibelselskabet.dk

Det Danske Bibelselskabs hjemmeside. Bibelen online på dansk.

www.folkekirken.dk

Folkekirkens officielle hjemmeside, hvor man bl.a. finder Folkekirkens fem bekendelsesskrifter: Den apostolske trosbekendelse, den nikænske trosbekendelse, den athanasianske trosbekendelse, den augsburgske bekendelse og Luthers Lille Katekismus.

www.religion.dk/kristendom i Danmark og udlandet

Kristeligt Dagblads web site med links til bl.a. Folkekirken, sogne på nettet og andre kirkesamfund.

www.the-good-news.org

Spørgsmål og svar om kristendommen. Hjemmesiden findes på en række forskellige sprog, bl.a. kinesisk og arabisk.

www.agape.org.uk

Jesus-film på DVD med lydspor på 8 sprog - arabisk, engelsk, farsi, hindi, punjabi, tamilsk, tyrkisk, urdu

Islam

www.islam.dk

Omfattende hjemmeside om islam redigeret af den københavnske imam Fatih Alev.

Indeholder link til konverterede muslimers beretninger fra Danmark, Sverige og Storbritannien.

www.religion.dk/islam

Kristeligt Dagblads brugervenlige web site med indgang til internetressourcer om forskellige religioner.

www.ikstudiecenter.dk

Islamisk-Kristent Studiecenters hjemmeside.

www.islamiska.org

Europæisk hjemmeside med artikler om islam

Hinduisme

www.religion.dk/hinduisme

Kristeligt Dagblads brugervenlige web site med indgang til internetressourcer om forskellige religioner.

Buddhisme

www.religion.dk/buddhisme

Kristeligt Dagblads brugervenlige web site med indgang til internetressourcer om forskellige religioner.

Andre religioner

www.religion.dk

Kristeligt Dagblads brugervenlige web site med indgang til internetressourcer om forskellige religioner.

Asylspørgsmål

www.flygtning.dk

Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

www.redcross.dk

Dansk Røde Kors' hjemmeside

www.nyidanmark.dk

Portal for Udlændingestyrelsen under Justitsministeriet.

www.fln.dk

Flygtningenævnets hjemmeside

www.refugees.org

U.S. Committee for refugees

www.refugees.dk

Hjemmeside med fakta om asylansøgere og flygtninge, asylprocedure, baggrund og nyheder oprettet af foreningen Refugees Welcome.

www.sameksistens.dk

Netavisen Sameksistens redigeret af journalist Bent Dahl Jensen. Velinformeret og opdateret hjemmeside, der indeholder nyheder og baggrundsinformation om asylansøgere, flygtninge, indvandrere, integration, udlændingepolitik, religion og sameksistens.

Lovgivning

www.nyidanmark.dk

Portal for Udlændingestyrelsen under Justitsministeriet

www.sm.dk

Social- og Integrationsministeriets hjemmeside

www.retsinfo.dk

Statens juridiske informationssystem med adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer

Offentlige instanser

www.nyidanmark.dk

Portal for Udlændingestyrelsen under Justitsministeriet

www.sm.dk

Social- og Integrationsministeriets hjemmeside

www.fln.dk

Flygtningenævnets hjemmeside

www.dst.dk

Danmarks Statistik: Statistiske efterretninger: Befolkning og valg

Bibelen på andre sprog

www.bibelselskabet.dk
Bibelen online på dansk, grønlandsk og færøsk

www.biblebooks.dk
Netbutik med bibler, ny testamenter og kristne bøger på 22 sprog  

www.bibleserver.com
Bibelen online på mange sprog

www.biblegateway.com
Bibelen online på mange sprog

www.wordproject.org
Bibelen online - to sprog på samme opslag

www.biblesociety.org
De Forenede Bibelselskabers hjemmeside

 

Links - Udlandet

Norge

www.kirken.no

Hjemmeside for den norske kirke. Se ressourcesider under Innvandring og integrering

www.kianorge.no

Hjemmeside for Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Norge. Herfra mange links til norske adresser, både religiøse, politiske og kulturelle.

www.kaba.as

Kristent Arbejde Blandt Arabere
Bibelen / Det Ny Testamente samt anden kristen litteratur på 26 forskellige sprog.

Sverige

www.svenskakyrkan.se

Hjemmeside for Svenska Kyrkan. Se fokusområde Migration under Kyrka och samhälle.   

www.integrationsverket.se

Hjemmeside for Integrationsverket i Sverige

Finland

www.evl.fi

Hjemmeside for Finlands Evangelisk Lutherske Kirke (finsk/svensk/engelsk)

www.flom.fi

Hjemmeside for The Finnish Lutheran Overseas Mission

www.sekl.fi

Hjemmeside for The Finnish Lutheran Mission

www.mission.fi/felm

Hjemmeside for The Finnish Evangelical Lutheran Mission (svensk/engelsk)

Storbritannien

www.ecsr.org.uk/cm

Hjemmeside for organisationen Enabling Christians in Serving Refugees

www.kitab.org.uk

Hjemmeside med omfattende oplysninger om bøger og resssourcer for tværkulturelt kristent arbejde

www.multifaithnet.org

www.interfaith.org.uk

www.friendsinternational.org.uk

Hjemmeside for den menighedsbaserede organisation International Student Christian Services

www.ifesworld.org

Hjemmeside for studenterorganisationen International Fellowship of Evangelical Students, der er paraply for nationale studenterbevægelser i en lang række lande.

Holland

www.gave.nl

Hjemmeside for den kristne organisation GAVE, der arbejder med kirkens møde med asylansøgere og flygtninge (hollandsk ). Links til andre organisationer.

Schweiz

www.unhcr.ch

UNHCRs hjemmeside

Tyskland

www.kirchenasyl.de

Hjemmeside for kirkenetværket Asyl in der Kirche

www.chance-deutschland.org

Kristen organisation der arbejder med flygtninge og asylansøgere

 

Andre links - udlandet

www.ccme.be

The Churches´Commission for Migrants in Europe
- Her kan The Miracle Guide downloades (report from the Miracle Project: Models of Integration through Religion, Activation, Cultural Learning and Exchange)

www.refugeehighway.net

The Refugee Highway Partnership grew out of a vision to connect the many different people involved in ministry at diverse points along the refugee highway. The Partnership is coordinated by a team of leaders from diverse organisations around the world.

http://www.iafr.org

The International Association for Refugees was established in 2009 in response to the need for an international Christian non-profit to help the church at large join hands with refugee churches to improve the lives of forcibly displaced people.