Londonpræst udfordrer fordomme om de andre

(Nyt på tværs nr. 2-2007)

Religionsmødet giver kristne i Vesten en unik chance for at genopdage vores egen tro, hvis vi tør træde ind i de andres verden. Men træd varsomt, siger erfaren engelsk præst.

 

- I religionsmødet går vi i Jesu fodspor. Men træd varsomt. For også i andre religioner er der måske noget, vi har brug for at høre.

     Det siger den anglikanske Londonpræst og islamkender Bill Musk, der var i Danmark i marts som hovedtaler på Tværkulturelt Centers konference i København, hvor godt hundrede danskere og nydanskere var samlet for at blive klogere på det svære religionsmøde.

     De gik ikke forgæves. Bill Musk ved, hvad han taler om, når han udfordrer de mange fordomme, der også genfindes i kirkelige miljøer i Danmark. Med sig i sin personlige bagage har den 58-årige englænder over 30 års erfaringer fra møder med mennesker, der har en anden tro.

     At der er barske og grænseoverskridende oplevelser iblandt lægger han ikke skjul på. Som ung nyuddannet historiker fra Oxford Universitet tilbragte han tre måneder i et tyrkisk fængsel efter at have distribueret kristen litteratur. Nogle år senere blev han evakueret fra Beirut under den libanesiske borgerkrig. Han var præst ved den anglikanske domkirke i Cairo på et tidspunkt, hvor flygtninge fra Eritrea strømmede ind over grænsen. De var muslimer, men domkirken var et af de få steder, hvor flygtningene kunne få hjælp.

     - De havde mistet alt og var bestemt ikke velkomne. Kun få kirker tilbød flygtningene mad, tøj, husly og lægehjælp og talte deres sag. Efter et stykke tid kan jeg huske, at jeg sagde til Gud: ”Men jeg er her for at forkynde evangeliet! Nu går næsten al min tid med praktisk hjælp til en endeløs strøm af flygtninge!” Men efterhånden forstod jeg, at disse mennesker måske senere ville have positive forventninger til kontakt med kristne i Vesten, hvor mange med tiden ville blive genbosat, fordi der var kirker i Cairo, der havde vist dem barmhjertighed.

     Som præst med 13 års erfaring fra Mellemøsten er Bill Musk en række gange blevet kaldt ud til muslimske hjem i London, der hjemsøges af uforklarlige fænomener.

     - Mit første møde med den åndelige virkelighed, som mange muslimer lever i, fik jeg i Tyrkiet. Jeg opdagede, at det verdensbillede, som mine tyrkiske venner beskrev for mig, var milevidt fra min forestilling om islam. De fortalte om en åndelig virkelighed, som jeg slet ikke kunne genkende fra de bøger, jeg havde læst om islam. Det lærte mig noget om, at islam er en mangfoldig religion.    

      

Blandet bysogn

De sidste ti år har Bill Musk været præst i et etnisk blandet bysogn i det sydvestlige London, hvor der i menigheden både er tidligere muslimer, jøder, hinduer og sikher. Her har han blandt andet taget initiativ til, at eleverne fra lokale kristne og muslimske skoler besøger hinanden og overværer hinandens bøn. Han holder kurser, hvor en muslim, en jøde, en hindu og en buddhist fortæller om deres tro, og menigheden bagefter diskuterer, hvad de har hørt. Han underviser præstestuderende om religionsmødet og har skrevet en række internationalt anerkendte bøger om islam og kristendom. Til efteråret udkommer hans seneste bog om kristne og muslimers skriftsyn.

 

Blinde vinkler

Bill Musk udfordrer kristne i Vesten til at tage afstand fra negative stereotypier og vise større interesse og forståelse for muslimske indvandrere og flygtninge.

     - Jeg mener faktisk, at vores gudsforhold meget langt på vej kan aflæses af, hvordan vi behandler de fremmede - dem, der er anderledes. Når vi viser interesse, omsorg og respekt for mennesker med en anden tro, går vi i Jesu fodspor. Derfor har kirken pligt til at gå foran som rollemodel og fortaler for flygtninge og asylansøgere. Samtidig er det sundt for kristne at have kontakt med mennesker, der har en anden religion. Religionsmødet har styrket min egen tro og hjulpet mig til at få øje på blinde vinkler hos mig selv. I dag tager jeg nok færre ting for givet. Når vi mødes på tværs af religioner, begynder vi at se os selv og hinanden i et nyt lys. Som kristne bliver vi udfordret til at reflektere over, hvad vi selv tror, og hvordan vi vil leve vores tro ud i hverdagen. Religionsmødet tvinger os tilbage til Bibelen og tilbage til Gud.  

 

Opgør

De senere år har ultra-fundamentalistiske udgaver af såvel islam som kristendommen fået megen medieopmærksomhed. Og med rette, mener Bill Musk, der udfordrer både muslimer og kristne til at gøre op med ekstremister.

     - Muslimske teologer må tage konfrontationen med den voksende islamisme, der er blevet en del af islam mange steder, selv om den ikke afspejler de fleste muslimers forståelse. På samme måde må kristne forholde sig til de udgaver af kristendommen, der bygger på fjendebilleder, gengældelse og tolkninger af bibelske profetier, der sanktionerer vold og krig i kampen mod terror. Er det kristendom?

     - Åbenhed og samtale er den eneste vej frem – både internt og i venskaber på tværs af religion. Som troende mennesker kæmper vi alle med at tolke vores tro i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. Her står kristne og muslimer over for mange af de samme udfordringer. Vi er i samme båd.

     Med årene er han blevet mere ydmyg og mindre skråsikker i mødet med andre teologiske holdninger til religionsmødet.      

   - Vi må give plads til forskellige opfattelser af, hvordan vi når hinanden. Religionsmødet har gjort mig stadig mere overbevist om, at det kristne evangelium rummer sandheden om Gud og mennesker. Men samtidig er jeg i dag mindre sikker på, hvor meget jeg egentlig selv forstår.

BMF