Christopher Lamb: Notes on Christian-Muslim Relations

(Nyt på tværs nr. 1-2003)

Tidligere interfaith rådgiver Christopher Lamb besøgte fornylig Danmark. Han sammenligner islam og kristendom.

Når man sammenligner kristendommen og islam, er det vigtigt at huske, at de to religioner er asymmetriske. Det er som at sammenligne en hval og en elefant: Der er ligheder, men der er også meget store forskelle...

Eksempler på væsentlige ligheder og forskelle:

Det er vi enige om:

 • Der findes kun én Gud.
 • Gud har skabt og opretholder universet.
 • Mennesket har til opgave at forvalte Guds verden.
 • Engle kan bringe budskaber fra Gud.
 • Gud sendte profeter for at vejlede sit folk.
 • Blandt Guds profeter var Abraham (Ibrahim), Josef, Moses, David, Solomon og Johannes Døber
 • Jesus (Isa) blev født af Jomfru Maria.
 • Jesus underviste og helbredte mennesker.
 • Jesus gav os evangeliet (Injil).
 • Jesu genkomst indvarsler Guds dom over verden.
 • Vi er ansvarlige for vores liv over for Gud.
 • Vi ønsker at dele vores tro med andre (mission).  

 

Det bliver vi ikke enige om:  

 • Koranens status: For muslimer er Koranen Guds evige ord.
 • Jesus person: For kristne er Jesus Guds Søn. For muslimer er Jesus en profet.
 • Helligånden: For kristne er Helligånden den tredje person i Treenigheden. For muslimer er Helligånden skabt af Gud.
 • Treenigheden: Kristnes forståelse af treenigheden forkastes af muslimer.
 • Menneskets natur: Kristne lærer, at mennesket er skabt i Guds billede. Muslimer lærer, at mennesket er væsensforskelligt fra Gud.
 • Jesu død: Kristne tror, at Jesus blev korsfæstet og opstod igen efter tre dage. Muslimer lærer, at en anden blev korsfæstet i stedet for Jesus, og at Jesus blev optaget til himlen uden først at dø.
 • Præsters rolle/autoritet: I den kristne kirke kan en præst tilsige syndernes forladelse gennem Kristus. Islam har ikke noget præsteskab, og syndsforladelse gennem Kristus giver ingen mening for muslimer.  
 • Religiøs praksis: For kristne ser det ud, som om muslimers praksis styres af regler og forskrifter. For muslimer ser det ud, som om kristnes praksis er slap og udisciplineret.
 • Forholdet mellem religion og stat: I islam kan religion og politik aldrig helt adskilles. I kristendommen har kirken og staten forskellige opgaver.
 • Strukturer og organisation: Kristne har hierarkier med biskopper, præster, ledere, råd osv. Islam anerkender gejstlige, men generelt har muslimer få overordnede strukturer og ikke noget, der tilnærmelsesvis modsvarer for eksempel Vatikanet.  

 

Christopher Lamb: Notes on Christian-Muslim Relations (uddrag)(Coventry 2003)

 

Christopher Lamb er tidligere interfaith rådgiver i Coventry og besøgte Danmark i 2001 som hovedtaler på en række temadage om diakoni og mission.