Mødet med muslimer kan være en positiv udfordring for kirken, siger islamkender

(Nyt på tværs nr. 2-2000)

Når muslimer kommer til de vestlige lande, burde kristne være de første til at byde dem velkommen. Vesten bliver ikke mere kristen af at forsøge at marginalisere muslimer og begrænse deres rettigheder. Tværtimod, siger den britisk/tjekkisk/ jødiske islamekspert Ida Glaser, der besøgte Tværkulturelt Center i april.

Ifølge Ida Glaser kommer den virkelige trussel mod kirken indefra og ikke udefra.

   - Europa er på vej til at miste sine kristne rødder. Som jeg ser det, er den største fare for kirken det voksende fremmedhad. Hvis Europa virkelig forsøgte at smide alle muslimer ud, hvad ville det så gøre ved os selv - for ikke at tale om muslimerne?

 

Historisk betingede fordomme

Den 46-årige religionshistoriker peger på, at det er nødvendigt at bladre tilbage i historiebogen, når man leder efter årsager til islamfrygt blandt kristne:

     - Vore holdninger er historisk betingede. En masse er ubevidst. Når vi pludselig skal til at leve sammen med muslimer i vores eget land, er det nødvendigt, at vi checker vores holdninger. Hvad bygger de på?

     - De fleste fordomme rummer et gran af sandhed. Til en vis grad bygger kristnes frygt for islam på historiske begivenheder. For 1400 år siden blev store dele af Nordafrika, Mellemøsten og Sydeuropa underlagt islamisk overherredømme på under hundrede år. I områder, hvor den kristne kirke engang stod stærkt, blev kirken over tid lagt øde. Hvordan kunne det ske? I hvor høj grad skyldtes det kristendommens splittelse og det byzantiske riges indre problemer? Det er vigtigt at forstå, hvad der skete dengang. Men det betyder ikke, at det nødvendigvis er det samme, der er ved at ske i dag.

 

At lære af historien

Ida Glaser understreger, at langt de fleste muslimer er fredselskende mennesker. Mange steder lever kristne i relativ sikkerhed under et islamsk styre. Men når der opstår problemer, bliver de kristne meget ofte udsat for pres.

     - Det skyldes ikke en generel fjendtlighed mod kristne. Men når noget går galt i et samfund, må nogen bære skylden. Det behøver kun at ske en enkelt gang, for at kirken det pågældende sted på det nærmeste bliver udslettet.

     - Det er vigtigt at skelne mellem fortiden og nutiden. Ellers sammenblander vi den frygt, vi føler i dag, med den indgroede, historisk betingede frygt. Sådan skete det dengang. Hvad kan vi lære af det? Vi er ikke bundet af fortiden. Først når vi erkender det, har vi mulighed for at vurdere, om den nuværede situation er farlig.

 

Missionerende religion

Ida Glaser er ikke overrasket over, at hinduer, buddhister og jøder i dag sjældent fremstilles som en trussel i de vestlige medier.

     - Men faktisk udøver hinduisme og buddhisme en langt større indflydelse på mange europæeres tankegang end islam. Reinkarnation, yoga og meditation er blot eksempler. Men mens hinduisme og buddhisme lærer, at mange veje fører til Gud, tror muslimer, at de, og kun de, har sandheden. Islam er en missionerende religion med stærke sociale og politiske implikationer. Det kan Vestens pluralistiske samfund ikke klare - men det burde den kristne kirke sagtens kunne forholde sig til, siger Ida Glaser.

 

Misbrug på begge sider

Det er ikke kun muslimer, der har begået overgreb mod kristne op gennem historien. Historiebøgerne vidner også om talrige eksemper på det modsatte.

     - Det er vigtigt, at kristne erkender korstogenes og kolonitidens overgreb mod muslimer. Muslimer kan også have gode grunde til at være bange for kristne.

     - Om islam i dag er en trussel for kirken, afhænger af, hvordan vi møder muslimer. Som kristen mener jeg, at islam fornægter vigtige aspekter af sandheden om Gud og menneskets natur. Jeg kan også sagtens få øje på problemer ved islamisk sharia-lovgivning. Ekstremistiske grupper udgør bestemt en trussel - men for andre muslimer i langt højere grad end for kristne. Disse grupper er relativt små i Vesten, og nogle vil sige, at deres lære ikke er islam, men misbrug af islam. Der er elementer i islam, som kan bruges til at fremme ekstreme synspunkter. Men der er også bibeltekster, der har været misbrugt af kristne. Tænk blot på et ord af Jesus som ”Nød dem til at gå ind” (Lukas 14,23), der har været brugt til at begrunde anvendelse af tvang i kristen mission. Misbrug findes på begge sider.

 

Udfordringen

- Den egentlige udfordring for kirken i Vesten er, om den formår at være en kristen kirke i ordets egentlige forstand. Følger vi Kristus? Gør vi brug af Bibelens ressourcer og vejledning med hensyn til livsstil og værdier? Kan vi leve som kristne med vores enorme velstand? Kan vi lære at tage imod mennesker, der kommer til vore lande, på en sådan måde, at de oplever, at de er velkomne? Kan små lokalsamfund lære at gemme genertheden væk? Ofte har vi ingen idé om, hvordan gæstfrihed udtrykkes i andre kulturer. I mange kirker er det for eksempel almindeligt at bede nye rejse sig og fortælle, hvem de er. Det er meget langt fra dansk - eller britisk - kirkelig anonymitet.

     - Det er en stor udfordring til Vesten at absorbere de flygtninge, vi modtager, og gøre brug af deres ressourcer. Vil en irakisk gynækolog, der søger om asyl, nogensinde få arbejde - eller må hun åbne en grønthandel? Kristne burde være de første til at erkende, at alle de mennesker, der kommer til vore lande, er skabt af Gud i hans billede - og så handle derefter.

     Ifølge Ida Glaser har mange kristne en alt for snæver opfattelse af, hvad mission og evangelisation går ud på.

     - Jesus talte om kristne som lys i verden. Når nogen har tændt et lys, kan man begynde at se. Det er min og mange andres erfaring, at muslimer kommer til tro på Kristus, når de ser Jesus. Et af de bedste steder at se ham er i de kristne. Jeg siger ikke, at der ikke er andre måder. Der er muslimer, der har mødt Jesus i Koranen og i drømme og visioner. Men hvis de ikke ser Jesus i de kristne, ser de noget andet, og det giver dem et fordrejet billede af den kristne tro. Det er den virkelige og positive udfordring til kristne i Vesten.