Religionsstatistik - Danmark

Den danske folkekirke

4.361.518 er medlemmer af folkekirken (1. jan. 2017)
= 75,9 procent af befolkningen.

Ifølge undersøgelse fra 2014 var 36.567 udenlandske statsborgere fra til sammen 158 forskellige lande medlemmer af biskoppen.
Folkekirken har ca. 2.340 kirker og 2.123 sogne (2017)

Katolikker

44.428 er medlemmer af den katolske kirke (31. dec. 2015)

Ortodokse kristne

Ca. 45.000

Frikirker

Mindst 30.000 er medlemmer af Danmarks mere end 325 frikirker

Muslimer

Ca. 295.000

Hinduer

Ca. 20.000

Buddhister

Ca. 25.000

Jøder

Ca. 8.000
- heraf er 2.400 medlemmer af Det Mosaiske Troessamfund

Kilder: Hvor der ikke er angivet medlemstal, er der tale om skønsmæssige angivelser baseret på religionsfordeling i hjemlande. (2014)