Tværkulturelt Centers arbejde er kun muligt med økonomisk støtte fra enkeltpersoner, menigheder og organisationer m.fl. Hos os gør enhver gave en forskel. Derfor siger vi hjertelig tak til alle, der vælger at støtte vores arbejde.

Giv en gave til Tværkulturelt Center og vær med til at

  • støtte kreativ integration på kristne værdier
  • give kristne nydanskere en stemme
  • støtte migrantmenigheder i Danmark
  • gøre det kristne evangelium kendt blandt nydanskere, der har en anden eller ingen tro
  • skabe flere mødesteder, hvor danskere og nydanskere kan lære hinanden at kende på tværs af sprog, kultur og (kirke)traditioner og berige hinandens hverdag.

Gaver til Tværkulturelt Center kan overføres via Netbank:
Reg.nr. 1551, kontonr. 7707231

Gaver kan også overføres til Tværkulturelt Centers girokonto:
Vælg +01 og gironummer: 7707231

MobilePay: 78684

Tværkulturelt Centers indsamlinger er anmeldt til Indsamlingsnævnet, som lovgivningen kræver. I vores orientering til nævnet står:
”Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden, e-mails, Facebook, Centrets avis, indstik, SMS, MobilePay og i samarbejde med menigheder og andre frivillige.”