Integrationspris til sydsudanesisk flygtning

Den 38-årige sydsudanesiske kvoteflygtning Emmanuel Taban har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2015. Prisen gives til en kristen nydansker, der har gjort en ekstra indsats for at blive integreret i det danske samfund og bygge bro mellem danskere og nydanskere. Prisen, der består af to krus, en kurv og diplom, blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Tværkulturelt Centers konference i København den 13. marts med temaet Lad håbet gro. I sin tale sagde Bent Melchior blandt andet, at han fandt det både glædeligt og prisværdigt, at Emmanuel Taban har formået at kæmpe sig ud af en meget vanskelig situation og integrere sig i et nyt land, men uden at assimilere sig. For medlemmer af mindretal i Danmark er det sidste ikke mindst vigtigt.  

Emmanuel Taban voksede op i Sydsudan - et land, hvor børn sendes i krig. I en ung alder måtte han flygte ud af landet og endte i en flygtningelejr i et naboland, hvor han blandt andet arbejdede som folkeskolelærer. Gennem FN blev han i 2006 genbosat i Danmark sammen med sin mor, en yngre bror og en niece, som han havde familieansvar for. Han lærte hurtigt dansk og fik mulighed for at påbegynde en videregående uddannelse, inden han havde afsluttet det obligatoriske treårige integrationsforløb. I dag har Emmanuel Taban en bachelorgrad i global ernæring og sundhed og har siden taget flere kurser for at videreudvikle sine faglige kvalifikationer.

Emmanuel Taban er formand for det sydsudanesiske fællesskab i København, hvor han bringer sydsudanesere og danskere sammen gennem aktiviteter og personlige kontakter. Hans kirkelige baggrund er den anglikanske kirke, hvor han er medlem af menighedsrådet i St. Alban´s Church på Langelinie og aktivt engageret i menighedens liv. Som en af de dansktalende i menigheden ser han en vigtig opgave i at udbygge kontakten mellem den engelsksprogede menighed, hvor medlemmerne kommer fra 25 nationer, og dansk kirkeliv.

Emmanuel Taban er et inspirerende eksempel på en flygtning fra en af Afrikas glemte borgerkrige, der trods voldsomme oplevelser i barndommen og en årrække i flygtningelejre ikke har mistet troen på fremtiden. Siden ankomsten til Danmark har han formået at opbygge et velfungerende liv, tage ansvar for sin familie og samtidig have overskud til at hjælpe andre. Fremover håber han at kunne bruge de mange muligheder, han har i Danmark, til gavn for krigsramte mennesker i hjemlandet og/eller andre lande.

Der bor 980 sudanesere i Danmark. De fleste kommer fra Sydsudan, der blev selvstændigt i 2011.

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due