Sådan gik det

Årets inspitationskonference for migrantpræster den 2.-4. juni på Brogården i Middelfart samlede 56 herboende migrantpræster, menighedsledere og ægtefæller med rødder i omkring 25 lande – heriblandt i år flere ledere for farsitalende fællesskaber. Som tidligere var formålet først og fremmest at skabe et forum, hvor migrantpræster og menighedsledere kunne dele erfaringer og visioner om at være menighed i Danmark, få større kendskab til folkekirken og møde repræsentanter for forskellige dele af dansk kirkeliv.

Hovedtaler var den anglikanske præst og islamkender Colin Chapman fra England, der holdt tre bibelrefleksioner over Johannes´ Åbenbaring i Det nye Testamente med temaet God´s people in an age of migration: Understanding our history and looking to God for the future. Mange gav efterfølgende udtryk for, at netop denne type bibelundervisning var noget, de savnede i hverdagen, og som de oplevede personligt berigende. En eftermiddag havde vi besøg af biskop i Haderslev Stift Marianne Christiansen, der gav et overblik over folkekirkens historie og aktuelle udfordringer. Efterfølgende var spørgelysten stor, og biskoppen besvarede veloplagt spørgsmål fra ”Tror du på Gud eller dronningen?” til konkrete spørgsmål om folkekirkens økonomi og muligheder for brug af kirkebygninger. Biskoppen udtrykte glæde over denne mulighed for at møde så mange migrantpræster og måske være med til at aflive nogle misforståelser og samtidig få indblik i, hvordan folkekirken kan opleves, når den ses med migrantpræsteøjne. – Også en række workshops dannede rammen om livlige diskussioner mellem deltagerne om emner fra inspirerende gudstjenesteliv og præstens rolle til børneopdragelse mellem kulturer og redskaber til at håndtere generationsskifte i migrantmenigheder. Derudover var der rig lejlighed til at fejre livet i al dets brogede mangfoldighed hen over de to døgn i varm sommersol ved Lillebælt. 

Arrangører: Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

Præsternes ophold blev betalt af stiftsudvalg, menighedsråd, Den Katolske Kirke, Baptistkirken i Danmark og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond. Og ja, vi gør det gerne igen næste år!

Jobopslag

REGNSKABSFØRER

Til kontor på Indre Østerbro søger

Tværkulturelt Center
en erfaren regnskabsfører
8-10 timer om ugen.

Tiltrædelse snarest.

Læs mere

 

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due