INSPIRATIONSDAGE FOR MIGRANTPRÆSTER OG LEDERE

”Det var en stor opmuntring at være med. Det var meget inspirerende og motiverende.”

”Jeg har fået lyst til at samarbejde med andre kirker.”

”What I remember best is the very warm atmosphere.”

Glimt fra deltagernes evaluering

Mange migrantmenigheder vil gerne samarbejde med folkekirken og har et stort ønske om at bidrage med noget positivt i deres nye land. Det stod klart, da præster og ledere fra 30 migrantmenigheder og fællesskaber var samlet til InspirationsDage på Brogården i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

Celebrating unity in diversity var temaet for konferencen, der blev afholdt for tiende gang og også i år afspejlede den globale kristne kirke i al dens brogede mangfoldighed - og ofte med dyrekøbt troserfaring. De godt 70 deltagere kom fra fem kontinenter og repræsenterede et bredt udsnit af kirkehistorien fra nogle af verdens ældste ortodokse kirkesamfund i Eritrea, Etiopien og Indien til unge pentekostale afrikanske menigheder, baptister fra Vietnam, Bhutan og Myanmar, evangelikale arabere, den katolske kirke, en kinesisk menighed samt fællesskaber for nykristne iranere og afghanere. Men selv om de teologiske, kulturelle og sproglige forskelle var til at tage og føle på, gav deltagerne udtryk for en stærk oplevelse af samhørighed og fællesskab om det centrale i det kristne budskab. Åbenhed, nysgerrighed og glæde over at være sammen med andre menighedsledere var i høj grad kendetegnende for konferencen, hvor ikke mindst de mange samtaler på tværs – nogle i sene nattetimer – var til stor opmuntring og inspiration.    

Et tilbagevendende tema var et stærkt ønske om at give den kristne tro videre til kommende generationer – og en voksende erkendelse af, at det er en opgave, som må løftes i fællesskab. Som en deltager udtrykte det: ”Jeg har lært noget om, at det er vigtigt at samarbejde med danske kirker for vores børns skyld. De vokser jo op her og er meget danske.”

På konferencen opfordrede biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift migrantmenigheder til at opsøge den lokale sognekirke og udfordre danskernes religiøse blufærdighed. ”Folkekirken har brug for jer. I kan inspirere os med jeres tydelige kristne praksis og hjælpe os til at blive mere bevidste om vores tro i et sekulariseret samfund,” sagde biskoppen blandt andet.

Programmet bød også på bibeltimer om identitet og lederskab ved den erfarne britiske præst Colin Chapman og oplæg om kristen enhed ved generalsekretær i FrikirkeNet Michael Wandt Laursen, der understregede vigtigheden af, at menigheder mødes på tværs, omtaler hinanden positivt og arbejder for synlig enhed: ”Enhed i Kristus er kirkens vigtigste kald. Det sætter alt andet i perspektiv.”

På konferencens seminarer var der mulighed for at fordybe sig i emner som demokratisk ledelse, børneopdragelse på tværs af kulturer, mødet med islam og konkrete idéer til samarbejde med folkekirken. Desuden var der rig lejlighed til erfaringsudveksling på tværs af kirketraditioner, ligesom deltagerne bidrog med sange, musik og bønner fra kirken ude i verden til festaftenens mosaik, der blev indledt med en ortodoks velsignelse på malayalam og sluttede med afrikansk dans og gospel!

Blandt forslag til emner på kommende konferencer var sjælesorg, hjælp til prædikenforberedelse og hvordan migrantkirker kan hjælpe danske menigheder med at være kirke for danskerne.

Deltagernes ophold blev betalt af stifter, lokale sognemenigheder, den katolske kirke, Baptistkirken i Danmark, Chr. P. Hansen og Hustrus Fond samt Økumenisk Fond.

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due