Sådan gik det

Glimt fra InspirationsDage for præster og ledere i migrantmenigheder og danske menigheder den 23.-25. maj

De unge er fremtidens kirke

Hvordan bliver kirken vedkommende for en ny generation af børn og unge med migrantbaggrund, der vokser op i Danmark? Det var hovedtemaet på årets InspirationsDage på Brogården i Middelfart, hvor 70 præster og ledere fra 30 migrantmenigheder var samlet for at dele erfaringer og få ny inspiration på tværs af sprog og kirketraditioner. Til sammen havde deltagerne rødder i over 20 lande og mange forskellige kirkesamfund.

I migrantmenigheder er der stadig tradition for, at børn og unge opdrages til at følge med forældrene i kirke. Mange kunne da også fortælle om velfungerende børnekirker, men når børnene bliver teenagere, oplevede mange et behov for nytænkning. Derfor blev der lyttet opmærksomt til gode råd og eksempler på teenaktiviteter fra ressourcestærke menigheder, ligesom der var stor interesse for samarbejde med andre kirker og med danske børne- og ungdomsorganisationer. For på tværs af kultur, teologi og kirkepraksis var alle klar over, at de unge er fremtidens kirke – og opgaven så vigtig, at danske og nydanske menigheder må løfte den i fællesskab.        

Et personligt oplæg om glæder og udfordringer ved at vokse op i en migrantmenighed ved konferencens ordstyrer, 28-årige Gloria Lubega fra Church on the Rock, vakte umiddelbar genkendelse hos andre unge deltagere, og på et seminar om fastholdelse af børn og unge i kirken understregede Moses La Bawl Peng, præst i Chin Baptist Church i Esbjerg, at præster og ledere skal møde de unges spørgsmål med åbenhed og respekt og give de unge opgaver og ansvar. Samtidig understregede han forældrenes ansvar. Men mange forældre har brug for hjælp fra kirken til at forstå de unges behov i et nyt land. Det er særlig vigtigt i migrantkulturer, hvor forældre stadig har stor autoritet.

Et veloplagt indlæg ved biskop Tine Lindhardt, Fyns Stift, om den danske folkekirke og dansk kirkekultur satte gang i en samtale om, hvorvidt danskernes vaneprægede måde at være kirke på er bæredygtig i forhold til næste generation. Biskoppen opfordrede deltagerne til at spejle sig i hinanden: "I kan spejle jer i folkekirkens frihedstradition, og vi kan spejle os i jeres engagement og fællesskab. Alle har vi noget at lære," understregede biskoppen.

Tre bibelrefleksioner over gammel- og nytestamentlige tekster ved den anglikanske biskop John Perumbalath fra England åbnede for nye teologiske perspektiver på eksilets virkelighed, og et oplæg om dansk udlændingelovgivning i mødet med den globale flygtningesituation ved tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm gav indsigt i komplicerede problemstillinger, som påvirker mange migranters hverdag og tanker om fremtiden i et nyt land.

Selv om programmet var tæt, var der også tid til afslapning, samtaler med kendte og ukendte, bøn og festaften med musikalske indslag fra tre kontinenter. Midt i forskelligheden bandt den fælles kristne tro deltagerne sammen i et stærkt fællesskab på tværs af kirketraditioner, livshistorier og kulturelle udtryksformer. På Brogården var der på alle måder højt til loftet.

Konferencen var arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center, der var tovholder. Præsternes ophold blev betalt af menighedsråd, stifter, den katolske kirke i Danmark, Baptistkirken, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond. Konferencen blev afholdt for 11. gang.

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due