Flygtningesøndag: Inviter en flygtning i kirke søndag den 14. eller 21. juni

Nåede I det ikke i pinsen? I en del sogne er der tradition for læsninger på forskellige sprog i pinsen. Sidste år læste nydanskere på mindst 45 forskellige sprog i 19 kirker. Men sådan gik det ikke i år. Efter den lange nedlukning og myndighedernes krav til antal og afstand m.m., var det kun få kirker, der kunne invitere nydanskere til at læse/medvirke ved pinsens gudstjenester.

Måske kunne man...: Vi opfordrer til, at præster/menigheder i stedet overvejer at markere FNs internationale flygtningedag den 20. juni i forbindelse med gudstjenesternesøndag den 14. eller 21. juni: 

- INVITÉR en flygtning til at læse søndagens tekst højt på sit modersmål.    

- KIRKEBØN: Inkludér verdens flygtninge i kirkebønnen.

- BØN: Bed en flygtning læse en kort bøn på dansk.

- LAV ET INTERVIEW med en flygtning. 

- VIS VIDEOEN Sjælsmarks børn maler (2 min.) eller læg link ud på hjemmeside. Se LINKnedenfor.

- VIS VIDEO / AFSPIL SANG: Abel Zemhret Kidane, flygtning fra Eritrea og medlem af Tværkulturelt Centers bestyrelse, synger sangen Vi takker Gud på sit modersmål tigrinya. Det var den sang, han sang sammen med andre eritreanske bådflygtninge, da deres båd nåede den italienske kyst i 2014 efter seks døgn på Middelhavet. Se LINK nedenfor.

LINK: Sjælsmarks børn maler (2 min.)

LINK: Sang på tigrinya (2 min.)

CITAT: "Der er historier, som skal fortælles. Historier, som verden skal kende. Ikke alle flygtninge når frem og kan fortælle. Jeg nåede frem. Jeg er i live. Jeg kan fortælle." (Abel Zemhret Kidane - flygtning fra Eritrea)   

___________________________________________________________________________________________

FAKTA om verdens flygtninge:

- Flygtninge er enkeltpersoner, der er bragt i en situation, hvor de måtte flygte hjemmefra. Mange har ikke længere noget hjem.

- 90 procent af verdens 75 millioner flygtninge opholder sig primært i nærområder.

- To tredjedele er flygtninge i deres eget land.

- Halvdelen af verdens flygtninge er børn.

- En fjerdedel er kvinder.

I 2019 gav Danmark opholdstilladelse til 1.777 flygtninge. 781 blev familiesammenført med en flygtning (ægtefæller og børn).

De største flygtningegrupper i Danmark kommer fra Syrien, Irak, Libanon, Balkan/Eksjugoslavien, Iran og Somalia.

Læs mere: www.flygtning.dk

 

 

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due