GLIMT FRA FORÅRSKONFERENCE den 17.-18. marts i København

Under Guds himmel: Tro, eksil og taknemmelighed   

Se fotos

SÅDAN GIK DET: Åbningsgudstjeneste ved Niels Nymann Eriksen, hvor en tamilsk præst tændte lys for verdens flygtninge, og en koreansk præst bad for fred i en konfliktfyldt verden.  Konferencens tema ”Tro, eksil og taknemmelighed” belyst fra Bibelen, psykologien og hverdagslivet ved to internationale talere med rødder i UK og Sierra Leone og gennem menneskers historier om taknemmelighed - fra Iran, Filippinerne, Nigeria og Ukraine. Temaforedrag om taknemmelighed: Hvordan bliver man et taknemmeligt menneske? Kunstudstillinger fra Skt. Petersborg og Filippinerne og et traditionelt iransk Nowruz nytårsbord. Kurdisk festmiddag med ghormeh sabzi, tilberedt af en nykristen familie, der venter på ottende år i det danske asylsystem. Musikalske interludes ved to professionelle ukrainske musikere på violin og klaver og et kurdisk/iransk kor og samt en iransk trommeslager (daff), der gæstede konferencen for at hylde modtageren af årets integrationspris - den afghanske flygtning Hamid Heidari. 

MØDER PÅ TVÆRS: Alle mødte nogen, de ikke kendte. Deltagerne kom fra hele landet med hver deres livshistorie. Nogle var frivillige eller ansatte i folkekirkeligt integrationsarbejde. Andre var asylansøgere eller flygtninge, der har fået opholdstilladelse og nu er i gang med at opbygge et nyt liv her. Nogle var i sin tid kommet hertil for at arbejde eller som ægtefælle til en dansker. På konferencen var der rig lejlighed til at mødes om fælles oplevelser på tværs af sprog, kirketraditioner, livserfaring og opholdsgrundlag.

SAGT PÅ KONFERENCEN

JOHN PROCTOR: (Tidl. generalsekretær i United Reformed Church og lektor i nytestamentlig teologi)

Om fællesskab og forskellighed: "Kristen er ikke noget, man er alene. Man er kristen sammen med andre. I mødet med kristne fra andre kulturer og traditioner bliver vores egen tro rigere. Måske har Gud vist noget af sig selv for dem, som han ikke har vist os på samme måde i vores kultur. Alle kristne kan bringe Jesu velsignelse ind over andres liv. Derfor har vi brug for hinanden – og derfor er det kristne fællesskab så vigtigt.”     

LYT til John Proctors bibelrefleksion: ”Living with diversity: The strengths and gifts which Christ gives” (Eph. 3:14-4:16) (34 min.)

OLU ROBBIN-COKER: (erhvervspsykolog med speciale i stress management) 

Om integration og assimilation: "Når man er opvokset i et andet land, vil man altid være anderledes. Man kommer med en anden kulturel identitet, som er formet gennem de første 10-12 år i hjemlandet. Nogle af os ser anderledes ud og har sjove accenter. Jo, vel skal vi engagere os i Danmark og blive integreret her. Men det er helt urealistisk at forvente assimilsation.” 

LYT til Olu Robbin-Cokers foredrag: ”Hjertets integration: At leve med tab og finde håb i et nyt land” (35 min.)

NIELS NYMANN ERIKSEN: (sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro)

Om taknemmelighed: "Hvem er det mest taknemmelige menneske, du kender? Svaret vil ofte vise, at det er et menneske, der har gennemgået savn og lidelse. Det prøvede liv. Et menneske med bevidsthed om tilværelsens gavekarakter.”

LYT til Niels Nymann Eriksens foredrag: ”Taknemmelighed: Hjertets hukommelse” (37 min.) 

MUSIKALSK HYLDEST TIL AFGHANSK PRISMODTAGER: Iransk trommesolo (daff)

LYT til Shohre Shahzad (7 min.)

Konferencen fandt sted i Fredens Kirke på Østerbro i København. Blandt konferencedeltagerne var asylansøgere og nydanskere, der var indkvarteret privat hos danske familier.   

  

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due