TEOLOGISK PERSPEKTIV

(Nyt på Tværs 2 - 2019)

Interview med britisk-indisk biskop i London

Gud har et budskab til mennesker i eksil. Det gælder både flygtninge, der er tvunget på flugt, og migranter, der er rejst ud af økonomiske grunde. For ingen migrant er forladt af Gud.
Når John Perumbalath taler om eksilets virkelighed og vore dages flygtninge- og migrantstrømme, er Guds omsorg for den fremmede et tilbagevendende tema. Den 53-årige indisk-fødte biskop er kendt som en særdeles velfunderet teolog og er bredt respekteret for sin evne til at udlægge de bibelske tekster, så de bliver aktuelle og nærværende.  

Læs mere: Eksilets Gud 

Interview med dansk-afrikansk psykolog

(Nyt på tværs 1 - 2016)

Identitet og fællesskab i et nyt land var emnet for et hovedforedrag på Tværkulturelt Centers efterårskonference i Aarhus, hvor den dansk-afrikanske psykolog Olu Robbin-Coker delte ud af sin faglige viden såvel som personlige erfaringer af kulturskift - først som 16-årig kostskoleelev i England, og efter 17 år i England og Skotland som indvandrer i Danmark.

Læs mere: Ensomhedens psykologi

TEOLOGISK PERSPEKTIV

(Nyt på tværs 2 - 2016)

Gæstfrihed og marginalitet er tilbagevendende temaer i de bibelske tekster. I en tid hvor antallet af flygtninge i verden vokser, bliver vi mindet om, at kristen spiritualitet ikke kan adskilles fragæstfrihedens teologi, siger den anglikanske archdeacon John Perumbalath, der besøgte Danmark i marts som hovedtaler på Tværkulturelt Centers konference i København.

Læs mere: Jeg var fremmed

Tilgivelse er en forudsætning for at komme videre, siger spansk psykiater

(Nyt på tværs 2-2006)

- Når man graver et træ op og planter det et nyt sted, går der et stykke tid, inden det begynder at gro. Træet har brug for tid til at tilpasse sig de nye omgivelser. Sådan er det også med mennesker, siger Pablo Martinez. Den 49-årig spanske læge og psykiater fra Barcelona besøgte for nylig Danmark som hovedtaler på Tværkulturelt Centers forårskonference i København. Her talte han om, hvordan mennesker oplever livet i eksil, og hvad kirken kan gøre for at hjælpe i en tid, hvor mange flygtninge bliver mødt med mistænk­somhed og skepsis. - Bagefter sagde en afrikansk flygtning: "Det var, som om han talte om mig hele tiden..."  

Læs mere: Eksilpsykologi og kristentro

Spansk psykiater opfordrer til, at flygtninge behandles som mennesker i sorg

(Nyt på tværs 2-2006)

Den schweiziske psykoterapeut Paul Tournier kalder det the sense of the person - evnen til indlevelse. Sikkert er det, at Pablo Martinez i udpræget grad formår at forene lægefaglig viden med dyb respekt og forståelse for mennesker, hvis livshistorier er vidt forskellige fra hans egen. Det beviste den 51-årige kristne psykiater fra Barcelona endnu en gang som hovedtaler på Tværkulturelt Centers konference København i marts med temaet Sorgens mange ansigter. - I dette interview peger Pablo Martinez på en ofte overset sammenhæng mellem anerkendelse af flygtninges sorg og deres evne til integration i et nyt land.

Læs mere: Når flygtninge sørger